Skip to Contents
ปิด

ค้นหาศูนย์บริการซ่อม

ท่านสามารถค้นหาศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน เพื่อความสะดวกในการส่งซ่อมสินค้าต่างๆ โดยระบุพื้นที่หรือรหัสไปรษณีย์ และสินค้าที่ต้องการส่งซ่อม

ศูนย์บริการซ่อมแอลจีนี้จะช่วยให้คำแนะนำเส้นทางกับลูกค้า นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถแชร์หน้านี้ไปยัง SNS และอีเมล์ได้

ศรีฟ้า แอร์เซอร์วิส

เวลาทำการ
รายชื่อผู้ติดต่อ โทรศัพท์: 077-236419
แฟกซ์: 077-248268
ที่อยู่ 27/3 หมู่ที่ 5 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330 , SNI , , 84330
สินค้าที่สามารถซ่อมได้ Home Air Conditioners, TVs, จอคอมพิวเตอร์, ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า, เครื่องดูดฝุ่น, เครื่องฟอกอากาศ, เครื่องเสียง, ไมโครเวฟ
ทิศทาง
B
27/3 หมู่ที่ 5 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330 , SNI , , 84330

แนะนำเส้นทาง