Skip to Contents
ปิด

ค้นหาศูนย์บริการซ่อม

ท่านสามารถค้นหาศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน เพื่อความสะดวกในการส่งซ่อมสินค้าต่างๆ โดยระบุพื้นที่หรือรหัสไปรษณีย์ และสินค้าที่ต้องการส่งซ่อม

ศูนย์บริการซ่อมแอลจีนี้จะช่วยให้คำแนะนำเส้นทางกับลูกค้า นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถแชร์หน้านี้ไปยัง SNS และอีเมล์ได้

บริษัท โอที เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

เวลาทำการ
รายชื่อผู้ติดต่อ โทรศัพท์: 044-538-570
แฟกซ์: 044-519-131
ที่อยู่ 195 ถนนหนองดุม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 , SRN , , 32000
สินค้าที่สามารถซ่อมได้ TVs, จอคอมพิวเตอร์, เครื่องซักผ้า, เครื่องเสียง, ไมโครเวฟ
ทิศทาง
B
195 ถนนหนองดุม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 , SRN , , 32000

แนะนำเส้นทาง