Skip to Contents
ปิด

ค้นหาศูนย์บริการซ่อม

ท่านสามารถค้นหาศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน เพื่อความสะดวกในการส่งซ่อมสินค้าต่างๆ โดยระบุพื้นที่หรือรหัสไปรษณีย์ และสินค้าที่ต้องการส่งซ่อม

ศูนย์บริการซ่อมแอลจีนี้จะช่วยให้คำแนะนำเส้นทางกับลูกค้า นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถแชร์หน้านี้ไปยัง SNS และอีเมล์ได้

พรพะวอการไฟฟ้า

เวลาทำการ
รายชื่อผู้ติดต่อ โทรศัพท์: 055-651094
แฟกซ์: 055-561094
ที่อยู่ 134/1 หมู่ 1 ต. อุ้มผาง อ. อุ้มผาง จ. ตาก 63170 , TAK , , 63170
สินค้าที่สามารถซ่อมได้ Home Air Conditioners, TVs, จอคอมพิวเตอร์, ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า, เครื่องดูดฝุ่น, เครื่องเสียง, ไมโครเวฟ
ทิศทาง
B
134/1 หมู่ 1 ต. อุ้มผาง อ. อุ้มผาง จ. ตาก 63170 , TAK , , 63170

แนะนำเส้นทาง