Skip to Contents
ปิด

ค้นหาศูนย์บริการซ่อม

ท่านสามารถค้นหาศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน เพื่อความสะดวกในการส่งซ่อมสินค้าต่างๆ โดยระบุพื้นที่หรือรหัสไปรษณีย์ และสินค้าที่ต้องการส่งซ่อม

ศูนย์บริการซ่อมแอลจีนี้จะช่วยให้คำแนะนำเส้นทางกับลูกค้า นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถแชร์หน้านี้ไปยัง SNS และอีเมล์ได้

โฮม อิเล็คทริค

เวลาทำการ
รายชื่อผู้ติดต่อ โทรศัพท์: 045-953172
แฟกซ์:
ที่อยู่ 91/7 หมู่ที่9 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 , UBN , , 34190
สินค้าที่สามารถซ่อมได้ Home Air Conditioners, TVs, ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า
ทิศทาง
B
91/7 หมู่ที่9 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 , UBN , , 34190

แนะนำเส้นทาง