Skip to Contents
ปิด

ค้นหาศูนย์บริการซ่อม

ท่านสามารถค้นหาศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน เพื่อความสะดวกในการส่งซ่อมสินค้าต่างๆ โดยระบุพื้นที่หรือรหัสไปรษณีย์ และสินค้าที่ต้องการส่งซ่อม

ศูนย์บริการซ่อมแอลจีนี้จะช่วยให้คำแนะนำเส้นทางกับลูกค้า นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถแชร์หน้านี้ไปยัง SNS และอีเมล์ได้

วิมลอิเล็กทริค แอนด์ เซอร์วิส

เวลาทำการ
รายชื่อผู้ติดต่อ โทรศัพท์: 042347957
แฟกซ์: 042-327817
ที่อยู่ 458/1 หมู่ 7 ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 , UDN , , 41000
สินค้าที่สามารถซ่อมได้ Home Air Conditioners, TVs, จอคอมพิวเตอร์, ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า, เครื่องดูดฝุ่น, เครื่องเสียง, ไมโครเวฟ
ทิศทาง
B
458/1 หมู่ 7 ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 , UDN , , 41000

แนะนำเส้นทาง