Skip to Contents
ปิด

ค้นหาศูนย์บริการซ่อม

ท่านสามารถค้นหาศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน เพื่อความสะดวกในการส่งซ่อมสินค้าต่างๆ โดยระบุพื้นที่หรือรหัสไปรษณีย์ และสินค้าที่ต้องการส่งซ่อม

ศูนย์บริการซ่อมแอลจีนี้จะช่วยให้คำแนะนำเส้นทางกับลูกค้า นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถแชร์หน้านี้ไปยัง SNS และอีเมล์ได้

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเค.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง 2012  

เวลาทำการ
รายชื่อผู้ติดต่อ โทรศัพท์: 045-724588
แฟกซ์: 045-724589
ที่อยู่ เลขที่ 491/4 ถนนวิทยะธำรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 , YST , , 35000
สินค้าที่สามารถซ่อมได้ ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า
ทิศทาง
B
เลขที่ 491/4 ถนนวิทยะธำรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 , YST , , 35000

แนะนำเส้นทาง