ขอรับบริการซ่อมออนไลน์เพื่อความสะดวกสำหรับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณ ขอรับบริการซ่อมออนไลน์เพื่อความสะดวกสำหรับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณ

ขอรับบริการซ่อม

บริการแจ้งซ่อมออนไลน์ง่ายๆ แล้วรอรับการนัดหมายจากช่างผู้เชี่ยวชาญของแอลจี 

การลงทะเบียนเพื่อขยายระยะการรับประกันสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ เมนู ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ เท่านั้น

โดยไปที่ บริการและสนับสนุน > ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์