ขอรับบริการซ่อมออนไลน์เพื่อความสะดวกสำหรับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณ ขอรับบริการซ่อมออนไลน์เพื่อความสะดวกสำหรับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณ

ขอรับบริการซ่อม/ลงทะเบียนขยายระยะประกัน 3ปี*

รับบริการแจ้งซ่อมออนไลน์ง่ายๆ แล้วรอรับการนัดหมายจากช่างผู้เชี่ยวชาญของแอลจี 

และ ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนขยายระยะประกัน 3ปี สำหรับ สินค้า รุ่น ที่ร่วมรายการ*