ขอรับบริการซ่อมออนไลน์เพื่อความสะดวกสำหรับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณ ขอรับบริการซ่อมออนไลน์เพื่อความสะดวกสำหรับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณ

ขอรับบริการซ่อม/ลงทะเบียนประกันทีวี 3ปี

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับประกันทีวี 3ปี สำหรับรุ่นที่ร่วมรายการ โดยสามารถ คลิก ที่ เข้าใช้โดยไม่สมัครบัญชี LG