Skip to Contents
ปิด

การสนับสนุนสินค้า

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับสินค้าของคุณ

ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับสินค้านี้

37LC2RR
 • ทีวี เครื่องเสียง
 • TVs
 • 37LC2RR

37LC2RR

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล


  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  01/30/2018
  [TV] หน้าจอไหม้เป็นรอยด่าง (Screen burn-in)
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  12/19/2016
  ไม่มีเสียง
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  12/19/2016
  ทีวีเปิด / ปิดอัตโนมัติ
  • การดำเนินการ
  • TVs
  12/19/2016
  ไม่มีภาพของแต่ละช่อง หลังจากย้ายไปยังสถานที่ใหม่ ฉันจะสามารถเชื่อมต่อเสาอากาศได้อย่างไร ?
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  12/19/2016
  เปลี่ยนช่องช้า