Skip to Contents
ปิด

การสนับสนุนสินค้า

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับสินค้าของคุณ

ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับสินค้านี้

42LH30FR
 • ทีวี เครื่องเสียง
 • TVs
 • 42LH30FR

42LH30FR

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล


  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  11/11/2019
  ไม่มีภาพหรือภาพสั่นไหวเมื่อเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  11/11/2019
  หน้าจอสลัวหรือมึดเกินไป
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  11/11/2019
  ระดับเสียงเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนช่องรายการ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  11/11/2019
  หน้าจอเป็นสีดำหรือสีขาวงหรือสีเพี้ยน
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  11/11/2019
  เห็นเส้นแนวตั้งทั้งสี่ทิศบนจอทีวีหรือสีมัวๆ เมื่อเชื่อมต่อกับสาย HDMI