Skip to Contents
ปิด

การสนับสนุนสินค้า

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับสินค้าของคุณ

ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับสินค้านี้

IQ24RU
 • เครื่องปรับอากาศ
 • Home Air Conditioners
 • IQ24RU

IQ24RU

ถ้าคุณต้องการใช้บริการซ่อม , ยื่นขอใช้บริการออนไลน์ ขอรับบริการซ่อม

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล


  • การแก้ไขปัญหา
  • Home Air Conditioners, แอร์ Inverter
  12/18/2019
  (เครื่องปรับอากาศ) อาการไฟไม่เข้า
  • การดำเนินการ
  • Home Air Conditioners, แอร์ Inverter
  12/18/2019
  (Video) วีธีการเคลียร์ WIFI ของเครื่องปรับอากาศ กรณีที่ไม่สามารถเชื่อมต่อ App Smart ThinQ ได้
  • การดำเนินการ
  • Home Air Conditioners, แอร์ Inverter
  12/02/2019
  (เครื่องปรับอากาศ) อาการ Breaker Trips
  • การดำเนินการ
  • Home Air Conditioners, แอร์ Inverter
  12/02/2019
  (เครื่องฟอกอากาศ LG Puricare ) ไฟไม่ติดบนแผงแสดงสถานะ
  • การดำเนินการ
  • Home Air Conditioners, แอร์ Inverter
  12/02/2019
  (เครื่องปรับอากาศ) ทำไมแอร์ธรรมดาจึงเย็นฉ่ำกว่าแอร์อินเวอร์เตอร์