Skip to Contents
ปิด

การสนับสนุนสินค้า

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับสินค้าของคุณ

ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับสินค้านี้

IW13RU
 • เครื่องปรับอากาศ
 • Home Air Conditioners
 • IW13RU

IW13RU

ถ้าคุณต้องการใช้บริการซ่อม , ยื่นขอใช้บริการออนไลน์ ขอรับบริการซ่อม

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล


  • การดำเนินการ
  • Home Air Conditioners, แอร์ Inverter
  11/11/2019
  เครื่องปรับอากาศ (มีน้ำแข็งเกาะ)
  • การดำเนินการ
  • Home Air Conditioners, แอร์ Inverter
  11/11/2019
  (เครื่องปรับอากาศ) น้ำหยดหรือน้ำรั่ว
  • การดำเนินการ
  • Home Air Conditioners, แอร์ Inverter
  11/11/2019
  เครื่องฟอกอากาศ (ปุ่มกดบนแผงแสดงสถานะกดไม่ได้)
  • การดำเนินการ
  • Home Air Conditioners, แอร์ Inverter
  11/11/2019
  (เครื่องปรับอากาศ) ทำไมแอร์ธรรมดาจึงเย็นฉ่ำกว่าแอร์อินเวอร์เตอร์
  • การดำเนินการ
  • Home Air Conditioners, แอร์ Inverter
  11/11/2019
  (เครื่องปรับอากาศ)วิธีการใช้งานรีโมทเบื้องต้น