Skip to Contents
ปิด

การสนับสนุนสินค้า

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับสินค้าของคุณ

ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับสินค้านี้

MS2342DS
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
 • ไมโครเวฟ
 • MS2342DS

MS2342DS

ถ้าคุณต้องการใช้บริการซ่อม , ยื่นขอใช้บริการออนไลน์ ขอรับบริการซ่อม

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล


  • การแก้ไขปัญหา
  • ไมโครเวฟ
  09/08/2014
  [ไมโครเวฟ] ประเด็นถาดแก้ว (ในระหว่างการทำงานชำรุด)
  • การแก้ไขปัญหา
  • ไมโครเวฟ
  09/08/2014
  [ไมโครเวฟ] ประเด็นของแผงควบคุม (2)
  • การแก้ไขปัญหา
  • ไมโครเวฟ
  09/08/2014
  [ไมโครเวฟ] ประเด็นของแผงควบคุม (1)
  • การแก้ไขปัญหา
  • ไมโครเวฟ
  09/08/2014
  [ไมโครเวฟ] การทำความสะอาด (ชั้นวางโลหะ)
  • การแก้ไขปัญหา
  • ไมโครเวฟ
  09/05/2014
  [ไมโครเวฟ] การทำความสะอาด Cleaning (ถาดแก้ว & แหวนหมุน)