Skip to Contents
ปิด

การสนับสนุนสินค้า

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับสินค้าของคุณ

ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับสินค้านี้

PD239W
 • Mobile Phones
 • โทรศัพท์มือถือ
 • PD239W

PD239W

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล


  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  11/09/2016
  ไม่สามารถเปิดเครื่อง
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  11/09/2016
  มันจะปิดโดยอัตโนมัติ
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  11/09/2016
  ฉันไม่สามารถพิมพ์
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  11/09/2016
  ฉันไม่สามารถชาร์จ
  • การติดตั้ง
  • โทรศัพท์มือถือ
  11/09/2016
  ฉันต้องการที่จะติดตั้งแอป Pocket Photo

วิดีโอสาธิตการใช้งาน