Skip to Contents
ปิด

วีดีโอสาธิต

ชมวิดีโอสาธิตการใช้งานเพื่อหาแนวทางและเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้สินค้า LG ของคุณ

ชมวิดีโอสาธิตการใช้งานเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้า,การบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหา

ฉันสามารถดูหน้าจอคอมพิวเตอร์ของฉันในโทรทัศน์ ได้อย่างไร ? ( Miracast, window 8.1 หรือ สูงกว่า )

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การดำเนินการ
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 09/20/2015
ดูสคริปต์

ฉันสามารถดูหน้าจอคอมพิวเตอร์ของฉันในโทรทัศน์ ได้อย่างไร ? ( Miracast, window 8.1 หรือ สุงกว่า )

ฉันสามารถดูหน้าจอคอมพิวเตอร์ของฉันในโทรทัศน์ ได้อย่างไร ? ( Miracast, window 8.1 หรือ สูงกว่า )

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500