Skip to Contents
ปิด

วีดีโอสาธิต

ชมวิดีโอสาธิตการใช้งานเพื่อหาแนวทางและเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้สินค้า LG ของคุณ

ชมวิดีโอสาธิตการใช้งานเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้า,การบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหา

น้ำแข็งเกิดขึ้นภายในตู้เย็นหรือที่ภาชนะบรรจุอาหาร ควรทำอย่างไร?

  • TS:น้ำแข็งรวมตัว
  • น้ำแข็งตกค้าง
  • การดำเนินการ
  • ตู้เย็น
  • อัปเดตล่าสุด 09/18/2015
ดูสคริปต์

Frost builds up inside a refrigerator or on a food container. What should I do?

น้ำแข็งเกิดขึ้นภายในตู้เย็นหรือที่ภาชนะบรรจุอาหาร ควรทำอย่างไร?


ไฟล์ที่แนบมา

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500