สัมผัสคุณภาพของภาพระดับสุดยอด

* ทีวีรุ่นเก่าที่กล่าวถึงนี้ อ้างถึงรุ่นเก่าของ LG
* บางโหมดภาพไม่รองรับคุณสมบัตินี้
* บางโหมดภาพไม่รองรับคุณสมบัตินี้
* ภาพจำลอง.
*ทีวีรุ่นเก่าที่กล่าวถึงในเนื้อหานี้อ้างถึงรุ่นเก่าของ LG
* ฟังก์ชั่น HFR พร้อมใช้งานผ่านทางช่องต่อ USB สำหรับ 2018 LG OLED TV