เพื่อประสิทธิภาพในการเข้าเว็บไซต์ LG.com ของเรา คุณจะต้องใช้เบราว์เซอร์อื่นหรืออัพเกรดเป็นเวอร์ชันใหม่ของ Internet Explorer (IE9 หรือสูงกว่า)

เว็บไซต์ LG.com ใช้การออกแบบเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายให้ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับขนาดหน้าจออุปกรณ์ของคุณ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเว็บไซต์ LG.COM โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

หากคุณกำลังใช้ Internet Explorer 8 หรือรุ่นก่อนหน้านี้, คุณจะต้อง ใช้เบราว์เซอร์อื่น เช่น Firefox หรือ Chrome หรือ อัปเกรดเวอร์ชั่นใหม่ของ internet Explorer (IE9 หรือสูงกว่า).

หากคุณกำลังใช้ Internet Explorer 9 และสูงกว่า ปิด “Compatibility View settings” ในเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณ โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

 • คลิกขวาที่ด้านบนของเบราว์เซอร์ของคุณและให้แน่ใจว่า "Menu Bar" ได้ถูกเลือก
 • เลือก "Tools" จากแถบเมนูแล้วเลือก "Compatibility View settings"
 • ในเมนู pop-up ยกเลิกการเลือกทั้งหมดและคลิกที่ "Close"
 • หน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณจะรีเฟรชโดยอัตโนมัติและพร้อมใช้งาน
 ข้ามไปที่เนื้อหา

 ความช่วยเหลือเพื่อการเข้าถึง

 บกพร่องด้านการมองเห็น

ฟังก์ชั่นการซูมใน Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9.0 หรือสูงกว่า)

1 หากคุณใช้ Internet Explorer ให้ไปยังเมนูบริเวณด้านบน และคลิกที่ 'View'

2 จากรายการทั้งหมด คลิกที่ 'Zoom' คุณจะเห็นเมนูด้านข้างเปิดขึ้น

3 เลือกระดับการซูมที่กำหนดไว้ หรือระบุระดับแบบกำหนดเอง โดยคลิกที่ 'Custom' และระบุค่าการซูม

Internet Explorer  อนุญาตให้เปลี่ยนขนาดตัวอักษรโดยการใช้แป้นพิมพ์ลัด

 • กด Ctrl และ + เพื่อเพิ่มขนาด
 • กด Ctrl และ - เพื่อลดขนาด
 • กด Ctrl และ0 เพื่อกลับไปยังขนาดเริ่มต้น

 ฟังก์ชั่นการซูมใน Firefox (ปัจจุบัน -1)

 ฟังก์ชั่นการซูมใน Firefox (ปัจจุบัน -1)

1 หากคุณใช้ Firefox ไปยังเมนูด้านบนและคลิกที่ 'View'.

2 จากรายการทั้งหมด คลิกที่ 'Zoom' คุณจะเห็นเมนูด้านข้างเปิดขึ้น

3 เลือก 'Zoom In' เพื่อขยายขนาดตัวอักษร หรือเลือก 'Zoom out' เพื่อลดขนาดตัวอักษร

4 เลือก 'Reset' เพื่อตั้งค่าการเริ่มต้นใหม่

 Firefox อนุญาตให้เปลี่ยนขนาดตัวอักษรโดยใช้แป้นพิมพ์ลัด

 • กด Ctrl และ + เพื่อเพิ่มขนาด
 • กด Ctrl และ - เพื่อลดขนาด
 • กด Ctrl และ0 เพื่อกลับไปยังขนาดเริ่มต้น

 ฟังก์ชั่นการซูมใน Chrome

1 หากคุณใช้ Chrome คลิกไอคอนเมนูด้านบนขวามือ

2 คลิก '–' เพื่อการซูมเอ๊าท์ และคลิก '+' เพื่อการซูมอิน

3 คลิก '100%' เพื่อกลับไปยังขนาดตั้งต้น

 Chrome อนุญาตให้เปลี่ยนขนาดตัวอักษรโดยการใช้แป้นพิมพ์ลัดด้วยเช่นกัน

 • กด Ctrl และ + เพื่อเพิ่มขนาด
 • กด Ctrl และ - เพื่อลดขนาด
 • กด Ctrl และ0 เพื่อกลับไปยังขนาดเริ่มต้น

ใช้แว่นขยาย และคุณสมบัติในการขยายที่ติดตั้งมาใน windows

1 เลือก 'Ease of Access' ในคอนโทรล พาเนล

2 เลือก 'Ease of Access Center'.

3 ข้างใต้หัวข้อ 'Quick access to common tools' คลิก 'Start Magnifier'. จะเป็นการเริ่มต้นการใช้งานแว่นขยาย

ตั้งค่าแว่นขยายเพื่อการเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

1 เลือก 'Ease of Access' ในคอนโทรล พาเนล

2 เลือก 'Ease of Access Center'.

3 ข้างใต้หัวข้อ 'Explore all settings' คลิก 'Make the computer easier to see'.

4 ข้างใต้หัวข้อ 'Make things on the screen larger' คลิกกล่องที่อยู่ติดกับ'Turn on Magnifier'.

5 คลิกปุ่ม 'OK' เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง.

 ปุ่มลัดสามารถใช้ได้เมื่อใช้แว่นขยาย

 • กด Windows key และ + เพื่อการซูมอิน
 • กด Windows key และ - เพื่อการซูมเอ๊าท์
 • กด Ctrl, Alt และ F เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมด 'Full-screen'
 • กด Ctrl, Alt และ Spacebar เพื่อการดูหน้าจอในโหมดfull-screen
 • กด Ctrl, Alt และ L เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมด 'Lens'
 • กด Ctrl, Alt และ Rเพื่อลดขนาดเลนส์
 • กด Ctrl, Alt และ Dเพื่อเปลี่ยนเป็นโหมด 'Docked'
 • กดCtrl, Alt และ I เพื่อสลับ สีในหน้าต่างขยาย
 • กดCtrl, Alt และ Arrow keys เพื่อเปลี่ยนการโฟกัสไปยังทิศทางที่เลือกไว้
 • กด Windows key และ Esc เพื่อออกจากการขยาย.

 เปลี่ยนพื้นหลังและสีตัวอักษรใน Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9.0 หรือสูงกว่า)

1 ไปที่ 'Tools' แล้วเลือก 'Internet Options'.

2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก 'General' ข้างใต้หัวข้อ 'Appearance' ให้คลิกเลือกปุ่ม 'Colors'

3 หยุดการคลิกที่กล่อง 'Use Windows colors' และเลือกสีพื้นหลังและสีตัวอักษรที่ต้องการ

4 คลิก 'OK' เพื่อปิดกล่องสนทนาโต้ตอบ

5 คลิกปุ่ม 'Accessibility'

6 คลิกกล่อง 'Formatting' เพื่อล้างสีในระบบ

7 คลิก 'OK' เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 เปลี่ยนพื้นหลังและสีตัวอักษรใน Firefox (ปัจจุบัน-1)

1 จากแถบเครื่องมือด้านบนในหน้าต่าง Firefox เลือก 'Tools' และจากนั้นเลือก 'Options'.

2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแท้ป 'Content' ถูกไฮไลท์ไว้แล้ว

3 ข้างใต้หัวข้อ 'Font & Colors' เลือก 'Colors'.

4

5 เลือก 1 อย่างจาก drop-down box

7 คลิก 'OK' เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 เปลี่ยนพื้นหลังและสีตัวอักษรใน Chrome (ปัจจุบัน-1)

ถ้าคุณใช้ Google Chrome คุณจะต้องติดตั้งปลั๊กอินเพื่อเปลี่ยนสีพื้นหลัง จำนวนการเข้าถึงปลั๊กอิน สามารถหาได้จากที่นี่ A number of accessibility plug ins are available here:
https://chrome.google.com/webstore/category/ext/22-accessibility