Skip to Contents
關閉

線上支援

為您的LG 產品尋找相關資訊

透過搜尋功能了解更多維修服務支援/疑難排解資訊

[V10] 拍照時可以調整解析度嗎?

  • 錄影功能
  • 設定 & 功能
  • 使用指南
  • 平板電腦, 手機配件, 智慧手機, 穿戴式行動裝置
  • 最後更新 22/09/2016

拍照時可以調整解析度嗎?

 

 如何調整

     當你使用相機照時, 可以從相機設定中調整解析度, 在快速模式中無法調整解析度 
    

     ■ 相片比例及解析度 (錄影的選項不相同)

     ① 1:1 ratio : 2976 x 2976 ? 8.9M
     ② 4:3 ratio : 3984 x 2988 ? 12M
     ③ 16:9 ratio : 5312 x 2988 ? 16M

       

 


 

意見反映

1. 針對整體的實用性滿意嗎?
1.1未解決的原因?

尚餘字元: 500 / 500