Skip to Contents
關閉

線上支援

為您的LG 產品尋找相關資訊

透過搜尋功能了解更多維修服務支援/疑難排解資訊

[掃地機器人] 清潔集塵盒

  • 其他
  • 其他
  • 疑難排解
  • 小家電
  • 最後更新 21/04/2015

 

清潔集塵盒

 

 

確認項目  

 清潔集塵盒

 如果濾網清潔後沒有完全乾燥就使用,可能會造成機器錯誤即使是沒有灰塵

 

如何清潔HEPA濾網

① 從機器取出集塵盒 (步驟會因機型有異)

 

 

 

② 取出濾網       ③ 使用刷子清潔

 

 

 

④ 用水清洗   ⑤ 在陰涼處完全乾燥之      

 

 

 

意見反映

1. 針對整體的實用性滿意嗎?
1.1未解決的原因?

尚餘字元: 500 / 500