Khóa đào tạo

Trang thiết bị Đào tạo LG Electronics Trang thiết bị Đào tạo LG Electronics

Lịch Đào tạo

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí LG

24/05 và 21/06, 8:30 - 12:00 SA
Tại chỗ
Vị trí: Trung tâm điều hòa không khí LG Academy

Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí LG

25/05 và 22/06, 8:30 SA - 5:00 CH(1 ngày)
Tại chỗ
Vị trí: Trung tâm điều hòa không khí LG Academy

Yêu cầu mua hàng

Vui lòng để lại thông tin nhu cầu mua hàng và chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách sớm

Cần thêm HDSD hoặc tài liệu, chuyển tới Hỗ trợ kỹ thuật.