Chất lượng bền vững của pin mặt trời LG

Động lực đổi mới không ngừng của chúng tôi không chỉ giới hạn ở việc tăng sản lượng điện. Điều quan trọng không kém là cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc tạo ra các mô-đun chất lượng cao, bền vững và thực sự đứng vững trước thử thách của thời gian. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đòi hỏi chất lượng các tấm pin năng lượng mặt trời của mình phải đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe hơn so với tiêu chuẩn thông thường trong ngành. Hãy xem các đoạn phim từ quy trình kiểm tra chất lượng ngặt nghèo của chúng tôi để biết thêm chi thiết.

Cơ sở kiểm tra trong nhà

LG là nhà sản xuất năng lượng mặt trời đầu tiên trên thế giới vận hành các cơ sở kiểm tra năng lượng mặt trời trong nhà được chứng nhận bởi cả bốn cơ quan kiểm tra và chứng nhận lớn - UL, TUV Rheineland, DVE và Intertek.
Có bốn logo chứng nhận UL, TUV Rheineland, DVE và Intertek. Có bốn logo chứng nhận UL, TUV Rheineland, DVE và Intertek.

Một chương trình kiểm tra nghiêm ngặt

LG vượt xa các yêu cầu kiểm tra, sử dụng chương trình kiểm tra nghiêm ngặt hơn yêu cầu đối với các mô-đun - tất cả nhằm đảm bảo chất lượng và tuổi thọ cao nhất. Thêm vào đó, LG còn thêm các bài kiểm tra khác như Kiểm tra sốc nhiệt và HAST (Kiểm tra tính ổn định khi tải cao tăng nhanh) mà việc chứng nhận không đòi hỏi.
Kết quả kiểm tra được thể hiện dưới dạng đồ họa thông tin đơn giản. Trong phần kiểm tra, LG thể hiện chất lượng và tuổi thọ cao hơn gắp 2 đến 3 lần so với tiêu chuẩn IEC. Kết quả kiểm tra được thể hiện dưới dạng đồ họa thông tin đơn giản. Trong phần kiểm tra, LG thể hiện chất lượng và tuổi thọ cao hơn gắp 2 đến 3 lần so với tiêu chuẩn IEC.
*HAST: Highly Accelerated Stress Test (Kiểm tra tính ổn định khi tải cao tăng nhanh)

Có chế độ bảo hành tuyệt vời nếu bạn cần

Các tấm pin của LG được thiết kế với mục tiêu đạt tuổi thọ lâu dài. Vậy nên chúng tôi có thể đưa ra một trong những chế độ bảo hành về hiệu năng mạnh nhất trong ngành, kéo dài tới 25 năm. Bạn muốn khoản đầu tư vào năng lượng mặt trời của mình tiếp tục tạo ra năng lượng sạch về lâu về dài. Chúng tôi cũng vậy.
Biểu đồ hiệu năng xuất hiện cho từng sản phẩm LG.  Ngay cả sau 25 năm, NeON R đạt hiệu suất lên đến 90,8% và NeON 2 lên đến 90,08%. Biểu đồ hiệu năng xuất hiện cho từng sản phẩm LG.  Ngay cả sau 25 năm, NeON R đạt hiệu suất lên đến 90,8% và NeON 2 lên đến 90,08%.
*5 nhà sản xuất pin năng lượng mặt trời hàng đầu năm 2018 (ước tính) theo IHAS Markit. Tất cả các số liệu đều là giá trị trung bình của các sản phẩm pin mono-perc mới nhất của mỗi công ty.