Lưu ý)
LTD(Cond.) = Cond. Tham khảo Nhiệt độ - Nhiệt độ đầu ra nước làm mát
LTD(Evap.) = Nhiệt độ đầu ra nước làm lạnh - Evap. Tham khảo Nhiệt độ
 • Biểu đồ thẳng hai chiều biểu diễn Phân tích LTD.

  Phân tích LTD

  Độ nâng LTD là chỉ số cho biết hiệu suất trao đổi nhiệt của ống máy làm lạnh có đang giảm sút hay không (Tiêu chí quản lý LTD: Dưới 3°C).

 • Một kỹ sư đang làm sạch các ống bẩn.

  Làm sạch ống

  Cặn bên trong ống nhiệt cản trở quá trình truyền nhiệt, làm giảm thời gian sử dụng và hiệu quả của thiết bị, vì vậy cần phải làm sạch thường xuyên.

 • Biểu đồ thanh ba chiều, thể hiện hiệu suất năng lượng.

  Lợi ích

  Hiệu suất tốt hơn và giảm tiêu thụ năng lượng sẽ cải thiện độ tin cậy của máy làm lạnh (Giá trị cải tiến thực tế có thể thay đổi theo địa điểm).

 • Dầu chảy ra khỏi thùng có nắp mở, bên cạnh là biểu đồ thời gian thay dầu.

  Thay dầu và phân tích

  Chu kỳ thay thế được phân tích thông qua phân tích áp suất chênh lệch dầu và thay thế bằng dầu tinh khiết LG để đảm bảo độ tin cậy của các bộ phận.
  Phân tích dầu có thể được bổ sung theo yêu cầu của khách hàng.

 • Các bộ phận lõi của máy làm lạnh, cho thấy sự bôi trơn thông qua việc thay dầu.

  Lợi ích

  Ngăn ngừa hư hỏng cho các thành phần lõi do thiếu chất bôi trơn

 • Đồ thị hai chiều cho thấy biểu diễn dự báo lỗi thông qua phân tích rung.

  Phân tích rung dựa vào dữ liệu

  Dự báo lỗi thông qua phân tích xu hướng rung.
  Lưu ý) A: Nhiệt độ dầu vòng bi / B: Dao động rung

 • Đồ thị hai chiều cho thấy phân tích Hz thông qua phân tích rung.

  Phân tích rung dạng phổ

  Dự báo hư hỏng thông qua phân tích phổ Hz.

 • A two-dimensional graph shows benefit of cost and avoiding compressor failure.

  Lợi ích

  Kéo dài tuổi thọ máy nén và giảm chi phí đại tu và thời gian ngừng hoạt động thông qua việc tránh để máy nén bị hỏng.