Chiller

Máy làm lạnh LG được thiết kế để cung cấp khả năng làm mát hiệu quả cho các tòa nhà và cơ sở lớn. Khám phá các giải pháp làm mát không khí mạnh mẽ lý tưởng cho cơ sở kinh doanh của bạn.
BƠM NHIỆT ĐỊA NHIỆT
MÁY LÀM LẠNH LƯU TRỮ NHIỆT NƯỚC ĐÁ

Tải xuống Danh mục & Tờ rơi & Tài liệu

Title , Size Table List
Loại tài nguyên Tiêu đề Kích thước
Catalogue 2021 Air-Cooled Screw Chiller Catalogue.pdf File PDF31,074K
Catalogue LG Chiller_Normal Turbo Catalog.pdf File PDF4,390K
Catalogue 2021 LG Oil Less Magnetic VSD Centrifugal Chiller catg.pdf File PDF3,647K
Catalogue 2021_LG Scroll Chiller Catalogue.pdf File PDF11,469K
Certificate ISO 14001 Certificate_Until 2024.09.28.pdf File PDF2,335K

So sánh

0