Điều khiển ứng dụng

Khám phá Điều khiển ứng dụng quản lý hiệu quả nhiều hệ thống tòa nhà nhằm mang tới sự thoải mái tối ưu trong nhà. Với hệ thông linh hoạt và có thể mở rộng được.
  • Hệ thống linh hoạt và có thể mở rộng

    Hệ thống điều khiển của LG có thể mở rộng để tích hợp thiết bị bên thứ ba, từ việc điều khiển dàn lạnh riêng rẽ thông qua thiết bị tiếp điểm khô Dry Contact đến việc tích hợp BMS nhỏ qua mô-đun ACS IO. Qua đó, khách hàng có thể điều khiển cơ sở với chi phí hiệu quả khi quản lý toà nhà.
    Application_Controllers_02_VN Application_Controllers_02_VN_M
  • Application_Controllers_04_VN Application_Controllers_04_VN_M

    Điều khiển AHU

    Bộ truyền thông AHU kết nối dàn nóng của LG trên cụm dàn ống DX của một Thiết bị xử lý không khí nhằm giúp tiết kiệm chi phí tối đa và cung cấp không khí trong lành.

Dòng sản phẩm bộ điều khiển ứng dụng

Dòng sản phẩm bộ điều khiển ứng dụng1 Dòng sản phẩm bộ điều khiển ứng dụng2

So sánh

0