Ngành

Giải pháp Bảng hiệu Kỹ thuật số LG có thể được dùng để hiển thị thông tin và quảng cáo trên màn hình dọc trong môi trường bán lẻ, giáo dục, giao thông vận tải và khách sạn. Tìm hiểu thêm bên dưới.
Online Chat