Dòng Pin Mặt Trời LG Mono X® Plus

Mono X® Plus của LG là sản phẩm tấm pin năng lượng mặt trời cao cấp, công nghệ đáng tin cậy và mạnh mẽ sẽ cung cấp cho bạn nguồn điện thân thiện với môi trường. Tiết kiệm tiền điện và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo. Sản phẩm có nhiều mức công suất khác nhau cho bạn lựa chọn: 450 / 445 / 375 / 370 / 365W
*① Mẫu máy so sánh: Loại P thông thường② Bộ phận so sánh: Suy giảm sản phẩm của LG (năm đầu tiên) -2%, suy giảm (hàng năm) -0,40%/năm Suy giảm của mẫu máy loại P thông thường (năm đầu tiên) -2%, Suy giảm (Hàng năm) -0,55%/năm③ Điều kiện so sánh So sánh bằng đồ thị④ Kết quả như thể hiện trong đồ thị, sản phẩm của LG vượt trội hơn 84,5% ở mức 87,4% trong năm thứ 25.

Trọng lượng nhẹ và bền

Mono X® Plus nhẹ hơn các sản phẩm cạnh tranh, do đó gây ra sức căng thấp hơn hơn trên mái nhà.
Giảm thiểu tải trọng cho mái nhà với các mô-đun trọng lượng nhẹ để mái nhà của bạn lâu bền hơn.
Mono X® Plus nhẹ hơn các sản phẩm cạnh tranh, làm giảm sức căng lên mái nhà. Mono X® Plus nhẹ hơn các sản phẩm cạnh tranh, làm giảm sức căng lên mái nhà.
* ① Mẫu máy so sánh: Loại P thông thường② Bộ phận so sánh: Trọng lượng của sản phẩm LG 22,3kg và loại p thông thường 24,5kg③ Điều kiện so sánh So sánh trọng lượng trên mỗi kWp (22,3 kg/450 W = 49,5 kg/kwp, 24,5 kg/430 W=57) và so sánh 5 kWp khi lắp đặt ④ Kết quả sản phẩm của LG nhẹ hơn so với loại p thông thường

Kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo độ tin cậy cao

Mono X® Plus được kiểm tra nhiều tiêu chí để đảm bảo độ tin cậy hoạt động lâu dài trong một loạt các môi trường đầy thách thức.
Đồ thị cho thấy kiểm tra nghiêm ngặt và độ tin cậy cao để đảm bảo Đồ thị cho thấy kiểm tra nghiêm ngặt và độ tin cậy cao để đảm bảo
* = Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế
* Kết quả này dựa trên thử nghiệm nội bộ của 'LG Electronics'. Kết quả này được giải thích rằng sự xoay vòng nhiệt được kiểm tra trên cơ sở tăng gấp ba lần và nhiệt suy giảm được kiểm tra tăng gấp đôi so với tiêu chuẩn quốc tế IEC.

Thông số kỹ thuật

Để truy cập thêm tài liệu kỹ thuật và tải xuống, vui lòng truy cập trang tải xuống.

LG375S1C-U6 / LG370S1C-U6 / LG365S1C-U6
Vertical Table
Model LG375S1C-U6 LG370S1C-U6 LG365S1C-U6
Power 375 370 365
Module Efficiency 20.1% 19.8% 19.5%
Cell Properties Monocrystalline / P-type Monocrystalline / P-type Monocrystalline / P-type
Cell Configuration 120 cells (6 x 20) 120 cells (6 x 20) 120 cells (6 x 20)
Frame (Material/Color) Anodized Aluminium/Black Anodized Aluminium/Black Anodized Aluminium/Black
Dimension 1,776 x 1,052 x 40mm 1,776 x 1,052 x 40mm 1,776 x 1,052 x 40mm
Weight 19.7kg 19.7kg 19.7kg
Performance Warranty Linear Warranty Linear Warranty Linear Warranty
Product Warranty 15 Years 15 Years 15 Years
* 1) Năm đầu tiên: 97,5%, 2) Sau năm đầu tiên: suy giảm hàng năm 0,4%, 3) 87,9% trong 25 năm
LG375S1W-U6 / LG370S1W-U6 / LG365S1W-U6
Vertical Table
Model LG375S1W-U6 LG370S1W-U6 LG365S1W-U6
Power 375 370 365
Module Efficiency 20.1% 19.8% 19.5%
Cell Properties Monocrystalline / P-type Monocrystalline / P-type Monocrystalline / P-type
Cell Configuration 120 cells (6 x 20) 120 cells (6 x 20) 120 cells (6 x 20)
Frame (Material/Color) Anodized Aluminium/Silver Anodized Aluminium/Silver Anodized Aluminium/Silver
Dimension 1,776 x 1,052 x 40mm 1,776 x 1,052 x 40mm 1,776 x 1,052 x 40mm
Weight 19.7kg 19.7kg 19.7kg
Performance Warranty Linear Warranty Linear Warranty Linear Warranty
Product Warranty 15 Years 15 Years 15 Years
* 1) Năm đầu tiên: 97,5%, 2) Sau năm đầu tiên: suy giảm hàng năm 0,4%, 3) 87,9% trong 25 năm
LG455S2W-U6 / LG450S2W-U6 / LG445S2W-U6
Vertical Table
Model LG455S2W-U6 LG450S2W-U6 LG445S2W-U6
Power 455 450 445
Module Efficiency 20.4% 20.0% 20%
Cell Properties Monocrystalline / P-type Monocrystalline / P-type Monocrystalline / P-type
Cell Configuration 144 cells (2 x (6 x 12)) 144 cells (2 x (6 x 12)) 144 cells (2 x (6 x 12))
Frame (Material/Color) Anodized Aluminium/Silver Anodized Aluminium/Silver Anodized Aluminium/Silver
Dimension 2,115 x 1,052 x 40 mm 2,115 x 1,052 x 40 mm 2,115 x 1,052 x 40 mm
Weight 22.3kg 22.3kg 22.3kg
Performance Warranty Linear Warranty Linear Warranty Linear Warranty
Product Warranty 15 Years 15 Years 15 Years
* 1) Năm đầu tiên: 97,5%, 2) Sau năm đầu tiên: suy giảm hàng năm 0,4%, 3) 87,9% trong 25 năm

So sánh

0
Online Chat