SuperSign Control

LG SuperSign Control & Control+ là phần mềm điều khiển bảng điện tử chuyên dụng, giúp doanh nghiệp quản lý được hệ thống màn hình quảng cáo của mình từ xa. Sản phẩm có phiên bản miễn phí và nâng cao. LG sẽ cách mạng hóa cách bạn vận hành hoạt động kinh doanh.
 • SuperSign Control+

  SuperSign Control+ là một giải pháp phần mềm giám sát và điều khiển từ xa được tối ưu hóa cho màn hình webOS của LG. Hệ thống tập trung vào dự án triển khai quy mô lớn. Tương tự như SuperSign CMS, nhiều quản trị viên có thể truy cập máy chủ SuperSign Control+ thông qua mạng để theo dõi trạng thái của màn hình kết nối theo thời gian thực, điều khoản màn hình và điều chỉnh các giá trị cài đặt của chúng.

 • SuperSign Control

  SuperSign Control là phần mềm điều khiển cơ bản. Có thể điều khiển tối đa 100 màn hình bằng một tài khoản với một máy chủ duy nhất. Các yếu tố thiết yếu như nguồn điện, âm lượng, lịch trình có thể được điều chỉnh từ xa, với việc hỗ trợ các bản cập nhật phần mềm điều khiển.

Cấu trúc

 • D04_SuperSign_Control&Control_Plus_features_01_B05B_1526432016385_1553509068906 M04_SuperSign_Control&Control_Plus_features_01_B05B_1526432016385_1553509080447
 • SuperSign_Control-Control_Plus_features_02_B05B_1526432031483_1553509089330 SuperSign_Control-Control_Plus_features_02_B05B_1526432031483_1553509089330

Các tính năng chính

 • D06_SuperSign_Control-Control_Plus_features_03_B05A_1527492912606_1553509257696 M06_SuperSign_control-plus-feature02-m_1553510505968

Kịch bản sử dụng

 • D08_SuperSign_Control-Control_Plus_features_04_B05A_1526432131831_1553509395714 M08_SuperSign_Control-Control_Plus_features_04_B05A_1526432131831_1553509406137
 • Công ty | Quản lý

  Việc bảo trì dễ dàng, hiệu quả và hiệu quả chi phí của màn hình là những yếu tố quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Khi nhân viên hoặc khách hàng gặp sự cố kỹ thuật, SuperSign Control and Control+ thông báo cho người vận hành về vấn đề này ngay lập tức, giảm chi phí bảo trì bằng cách phát hiện và giải quyết vấn đề kịp thời. Các tính năng này cũng góp phần vào một môi trường kinh doanh thân thiện với môi trường bằng cách quản lý hiệu quả mức tiêu thụ điện năng.