SuperSign Media Editor

LG SuperSign Media Editor là phần mềm chỉnh sửa video chuyên dụng dùng cho hệ thống bảng hiệu quảng cáo kỹ thuật số với bố cục lạ mắt. LG sẽ cách mạng hóa cách bạn vận hành hoạt động kinh doanh.
 • Giới thiệu

  Dễ dàng cấu hình màn hình ghép có hình dạng không đều với SuperSign Media Editor. Thêm và định hình lại màn hình và bố cục nội dung để định cấu hình màn hình ghép có hình dạng không đều. Khi nội dung đã được gán cho màn hình nhưng không vừa, tùy chọn thay đổi kích thước nội dung, cho phép cấu hình màn hình ghép theo bố cục mong muốn. Gửi cấu hình nội dung được tạo trong SuperSign Media Editor đến máy chủ, với máy chủ phân phối đến màn hình ghép thông qua Media Player.

Cấu trúc

 • D04_SuperSign_media_editor_feature_2_d_1553768199869 M04_SuperSign_media_editor_feature_2_m_1553768213007

Các tính năng chính

 • D06_SuperSign_Media-Editor_features_02_M04B_1527208653079_1553768376916 D06_SuperSign_Media-Editor_features_02_M04B_1527208653079_1553768376916

  Tạo các loại nội dung khác nhau

  Cho phép tạo và chỉnh sửa nội dung với các bố cục khác nhau
 • SuperSign_Media-Editor_features_03_M04B_1527208666992_1553768396813 SuperSign_Media-Editor_features_03_M04B_1527208666992_1553768396813

  Tạo nội dung dễ dàng và trực quan

  . Không cần các ứng dụng chỉnh sửa đặc biệt
  · Không cần hỗ trợ thiết kế chuyên nghiệp

Kịch bản sử dụng

 • D08_SuperSign_Media-Editor_features_04_B05A_1526435597169_1553768565474 M08_SuperSign_Media-Editor_features_04_B05A_1526435597169_1553768565474
 • Những ngành có sự hiện diện cao

  Đối với các ngành đòi hỏi nội dung hình ảnh chất lượng cao như quần áo bán lẻ, phòng trưng bày nghệ thuật và trung tâm mua sắm phức hợp, yêu cầu về trải nghiệm hình ảnh vượt ra ngoài nội dung biển hiệu kỹ thuật số cơ bản lên nội dung khác biệt và sáng tạo hơn. SuperSign Media Editor cung cấp khả năng quản lý và phát triển nội dung hấp dẫn hoàn toàn phù hợp với nhu cầu đó.

Online Chat