SuperSign Simple Editor

LG SuperSign là phần mềm quản lý hệ thống màn hình quảng cáo kỹ thuật số, được thiết kế để tạo nội dung và danh sách phát một cách dễ dàng và có thể lưu lại vào ổ USB. Tìm hiểu thêm thông tin bên dưới.
 • Giới thiệu

  Với LG Simple Editor, bạn có thể tạo nội dung mới thông qua các mẫu được cài đặt sẵn hoặc nhập/chỉnh sửa nội dung đã được lưu từ trước. Sau đó tạo danh sách phát bằng cách thêm nội dung đã lưu và chia sẻ danh sách phát với TV bên ngoài thông qua USB hoặc phân phối qua mạng.

Cấu trúc

 • D04_SuperSign_LG-Simple-Editor_features_01_B05A_D_1554716141156 M04_SuperSign_LG-Simple-Editor_features_01_B05A_m_1554716155510

Các tính năng chính

 • D06_SuperSign_LG-Simple-Editor_features_02_M04C_1527208586245_1553782618660 M06_SuperSign_LG-Simple-Editor_features_02_M04C_1527208586245_1553782625877

  Cung cấp nhiều mẫu khác nhau

  Soạn nội dung với các mẫu có sẵn
 • SuperSign_LG-Simple-Editor_features_03_M04C_1527208605405_1553782636650 SuperSign_LG-Simple-Editor_features_03_M04C_1527208605405_1553782636650

  Lên lịch dễ dàng

  Lên lịch nội dung và phân phối trực tiếp qua USB
 • SuperSign_LG-Simple-Editor_features_04_M04C_1527208619338_1553782653147 SuperSign_LG-Simple-Editor_features_04_M04C_1527208619338_1553782653147

  Phân phối qua mạng

  Có chức năng phân phối nội dung qua mạng

Kịch bản sử dụng

 • D08_SuperSign_LG-Simple-Editor_features_05_B05A_1526434221873_1553782880764 M08_SuperSign_LG-Simple-Editor_features_05_B05A_1526434221873_1553782888052
 • Kinh doanh nhượng quyền thương mại nhỏ

  LG Simple Editor được khuyến nghị cho các doanh nghiệp nhỏ và quán bar thể thao cần hiển thị nội dung đơn giản hoặc phát nội dung thông qua biển hiệu của họ. Hệ thống cho phép tạo nội dung mới dễ dàng bằng cách đơn giản hóa các quy trình và phát lại ngay lập tức trên biển hiệu.