Bộ lọc không khí LG

 • Hình đồ họa cho thấy mức độ mùi giảm khi bộ lọc khí hoạt động và tăng lên khi máy điều hòa không khí tắt.

  Kiểm tra hiệu suất tại hiện trường

  Kiểm tra hiệu suất tại chỗ PM 2.5 (chỉ số chất lượng không khí) thay đổi từ "Bình thường" thành "Tốt" sau khi vận hành lọc không khí (Diện tích cơ sở: 264m², Dàn lạnh: máy dạng hộp 4 cửa 6 đơn vị).

 • Được chia thành 3 hình ảnh hướng dẫn trạng thái màu sắc của cảm biến, hiển thị điều khiển từ xa và điều khiển trên điện thoại di động.

  Giám sát chất lượng không khí theo thời gian thực

  Giám sát theo thời gian thực bằng bộ điều khiển từ xa, đèn LED trên bảng điều khiển và điện thoại di động.

Tiết kiệm năng lượng với Cảm biến phát hiện con người (Tùy chọn đặc biệt)

 • Một biểu đồ hình ảnh hiển thị mốc thời gian 10 giây với các sóng dường như phát hiện hình bóng của một người.

  Kiểm soát hướng dựa trên chuyển động của con người

  Hướng luồng khí được điều khiển tự động bằng cảm biến chuyển động phát hiện hoạt động của con người sau mỗi 10 giây.

 • Đồ thị hai chiều cho thấy năng lượng tiêu thụ giảm khi không có chuyển động của con người.

  Chế độ Bật/Tắt

  Dàn lạnh tự động dừng khi phát hiện không có người và chạy khi phát hiện có người.

 • Biểu đồ hai chiều cho thấy năng lượng tiêu thụ giảm bằng cách tự động cài đặt nhiệt độ mục tiêu.

  Nhiệt độ Chế độ điều khiển

  Tiết kiệm năng lượng bằng cách tự động cài đặt nhiệt độ mục tiêu. khi không có người (5/10/15/30/60 phút).