THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Ngưng Sản Xuất
Cookie Smart T375
2 Sim 2 Sóng online. Kết nối Wi-Fi. Giá t/k: 1.650.000VNĐ.
  • 2 Sim 2 Sóng online
  • Màn hình cảm ứng đa điểm 3,2"
  • Kết nối Wi-fi
  • On-Screen Phone

component-OBScountrySelectDesc

2 Sim 2 Sóng online. Kết nối Wi-Fi. Giá t/k: 1.650.000VNĐ.

Khách hàng đang nghĩ gì

Tìm kiếm trực tuyến

Không có dữ liệu

So sánh

0