THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Ngưng Sản Xuất
E2250T
LG LED LCD Monitor. E50 Series
  • Độ phân giải FullHD 1920 x 1080
  • Chế độ màn hình đôi (Dual Screen)
  • Màn hình LED
  • Hiêu ứng ảnh

component-OBScountrySelectDesc

Khách hàng đang nghĩ gì

Tìm kiếm trực tuyến

Không có dữ liệu

So sánh

0