THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Ngưng Sản Xuất
LA 9650
LG ULTRA HD TV - LA9650. Giá tham khảo: 89,900,000 VNĐ (65'') và 59,900,000 VNĐ (55'')
  • Ultra HD với 8.3 triệu điểm ảnh
  • Bộ nâng cấp chất lượng hình ảnh Ultra HD
  • Loa trước
  • CINEMA 3D

component-OBScountrySelectDesc

LG ULTRA HD TV - LA9650. Giá tham khảo: 89,900,000 VNĐ (65") và 59,900,000 VNĐ (55")

Khách hàng đang nghĩ gì

Tìm kiếm trực tuyến

Không có dữ liệu

So sánh

0