THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Ngưng Sản Xuất
PZ550
3D Plasma TV. Giá t/k: 23.900.000VNĐ (50'')
  • Full HD 3D
  • 600Hz Sub-field Driving
  • 3D XD Engine
  • Chuyển đổi hình ảnh từ 2D sang 3D

component-OBScountrySelectDesc

3D Plasma TV. Giá t/k: 23.900.000VNĐ (50")

Khách hàng đang nghĩ gì

Tìm kiếm trực tuyến

Không có dữ liệu

So sánh

0