Dịch vụ sửa chữa

Sản phẩm của bạn ngoài hạn bảo hành? Chúng tôi vẫn có thể trợ giúp để bạn có được lựa chọn tốt nhất.


KHI TÀI KHOẢN ĐÃ TỒN TẠI

Khi bạn đăng nhập tài khoản LG, vui lòng nhập email và mật khẩu đã đăng ký* Các trường yêu cầu

Bạn đã có tài khoản LG chưa?    Đăng ký tài khoản mới

Khi tài khoản không tồn tại

Trước khi lên lịch sửa chữa, chúng tôi có thể giúp bạn tự dự đoán những vấn đề có thể gặp theo từng bước đơn giản. Vui lòng điền các thông tin cần thiết: