Liên hệ với chúng tôi

Gửi tin nhắn tới Trung tâm Dịch vụ khách hàng LG

Trước khi gửi email, vui lòng xem Hướng dẫn sản phẩm hoặc Hướng dẫn xử lý sự cố trong sách hướng dẫn sử dụng
Trong trường hợp bạn cần yêu cầu dịch vụ sửa chữa, hãy click vào đây.
Đại diện của LG sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ của ngày làm việc tiếp theo. Chúng tôi làm việc từ 8h tới 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

Thông tin của bạn

* là trường bắt buộc

Xin nhập số điện thoại (không có khoảng cách)

Xin nhập số điện thoại (không có khoảng cách)

Thông tin truy vấn

* là trường bắt buộc

Chọn để đăng ký sản phẩm     Đăng ký sản phẩm (nếu có thể áp dụng)

Xin lưu ý, đối với một số model nào đó bạn có thể cần thêm chữ LG vào trước số model. Ví dụ: thay vì chỉ ghi P500, bạn cần ghi LGP500

Truy vấn của bạn

Chính sách bảo mật cá nhân