Skip to Contents
Không

Hỗ trợ sản phẩm

Nhận giúp đỡ về sản phẩm LG của bạn

Xem các thông tin mới nhất liên quan đến sản phẩm.

14ZD970-G
 • Sản phẩm tin học
 • Màn hình máy tính
 • 14ZD970-G

14ZD970-G

Thông Tin Bảo Hành Nhân công 24 Tháng / Linh kiện 24 Tháng Xem Thêm

Phần mềm & Firmware

 • CẬP NHẬT PHẦN MỀM

  Nâng cấp phần mềm bao gồm trình điều khiển thiết bị và cập nhật firmware chỉ cho các model cụ thể. Kiểm tra sách hướng dẫn xác định xem sản phẩm của bạn hỗ trợ nâng cấp phần mềm.

  [Program/Win10_64bit]] LG DnA Center Plus driver for LG Notebook.(Ver 1.0.1702.2801) Tài liệu tham khảo

  LG DnA Center Plus

  This program is LG DnA Center Plus for LG Notebook. 

  ▶ Driver Ver 1.0.1702.2801   [ Application model ] 

  . LG notebook Model 
  . Windows 10_64bit   [ Caution ] 

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 10. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment. 

  [ Installation Process ] 

  1. Download file. 
  2. Extract file, and it will make folder. 
  3. Execute "LGDnACenterPlus_WLAN_W10_64B_V2801\Autoplay.exe" Thư viện Trợ giúpVideo Hướng dẫn