Skip to Contents
Không

Hỗ trợ sản phẩm

Nhận giúp đỡ về sản phẩm LG của bạn

Xem các thông tin mới nhất liên quan đến sản phẩm.

15U530-MF5BL
 • Sản phẩm tin học
 • Màn hình máy tính
 • 15U530-MF5BL

15U530-MF5BL

Thông Tin Bảo Hành Nhân công 24 Tháng / Linh kiện 24 Tháng Xem Thêm

Phần mềm & Firmware

 • CẬP NHẬT PHẦN MỀM

  Nâng cấp phần mềm bao gồm trình điều khiển thiết bị và cập nhật firmware chỉ cho các model cụ thể. Kiểm tra sách hướng dẫn xác định xem sản phẩm của bạn hỗ trợ nâng cấp phần mềm.

  [Bluetooth/Win7_64bit] intel Bluetooth driver for LG Notebook.(Ver 17.0.1403.438) Tài liệu tham khảo

  intel Bluetooth driver

  This program is intel Bluetooth driver and Wireless Lan Combo driver for LG Notebook.


  ? Driver Ver 17.0.1403.438  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_64bit  [ Caution ]

  ? LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user  's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "Bluetooth\Intel\setup.exe"


  intel Bluetooth driver

  This program is intel Bluetooth driver and Wireless Lan Combo driver for LG Notebook.


  ▶ Driver Ver 17.0.1403.438  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user  's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "Bluetooth\Intel\setup.exe"  [LAN/Win8.1_64bit] Realtek USB Fast Ethernet Controller driver for LG.(Ver 8.18.621.2013) Tài liệu tham khảo

  Realtek USB Fast Ethernet Controller driver

  This program is Realtek USB Fast Ethernet Controller driver for LG Notebook.

  ? Driver Ver 8.18.621.2013
  [ Application model ]

  . LG notebook Model
  . Windows 8.1_64bit  [ Caution ]

  ? LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user  's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "LAN\Setup.exe" 


  Realtek USB Fast Ethernet Controller driver

  This program is Realtek USB Fast Ethernet Controller driver for LG Notebook.

  ▶ Driver Ver 8.18.621.2013
  [ Application model ]

  . LG notebook Model
  . Windows 8.1_64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user  's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "LAN\Setup.exe"   [Program/Win8.1_64bit] Airplane Mode driver for LG Notebook.(Ver 1.0.1212.1702) Tài liệu tham khảo

  Airplane Mode driver

  This program is Airplane Mode driver for LG Notebook.

  ? Driver Ver 1.0.1212.1702  [ Application model ]

  . LG notebook Model
  . Windows 8.1_64bit  [ Caution ]

  ? LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user  's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute " AirplaneMode\Setup.exe" 


  Airplane Mode driver

  This program is Airplane Mode driver for LG Notebook.

  ▶ Driver Ver 1.0.1212.1702  [ Application model ]

  . LG notebook Model
  . Windows 8.1_64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user  's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute " AirplaneMode\Setup.exe"   [Touchpad/Win8.1_64bit] Elan TouchPad driver for LG Notebook.(Ver 11.9.16.1) Tài liệu tham khảo

  Elan TouchPad driver

  This program is Elan TouchPad driver for LG Notebook.

  ? Driver Ver 11.9.16.1  [ Application model ]

  . LG notebook Model
  . Windows 8.1_64bit  [ Caution ]

  ? LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user   's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "Elan\Setup.exe" 


  Elan TouchPad driver

  This program is Elan TouchPad driver for LG Notebook.

  ▶ Driver Ver 11.9.16.1  [ Application model ]

  . LG notebook Model
  . Windows 8.1_64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user   's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "Elan\Setup.exe"   [Program/Win10_64bit] LG Update Center (Ver 1.0.1508.2801) Tài liệu tham khảo

  LG Update Center

  This program is LG Update Center for LG Notebook.

  ? Driver Ver 1.0.1508.2801  [ Application model ]

  . LG notebook Model
  . Windows 10_64bit  [ Caution ]

  ? LG Electronics recommend to use Windows 10.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user  's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "LGUpdateCenter\Autoplay.exe" 


  LG Update Center

  This program is LG Update Center for LG Notebook.

  ▶ Driver Ver 1.0.1508.2801  [ Application model ]

  . LG notebook Model
  . Windows 10_64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 10.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user  's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "LGUpdateCenter\Autoplay.exe"   [Program/Win10_64bit] Intel Dynamic Platform driver for LG Notebook.(Ver 8.1.10600.147) Tài liệu tham khảo

  Intel Dynamic Platform and Thermal Framewor driver

  This program is Intel Dynamic Platform and Thermal Framework driver for LG Notebook.

  ? Driver Ver 8.1.10600.147
  [ Application model ]

  . LG notebook Model
  . Windows 10_64bit  [ Caution ]

  ? LG Electronics recommend to use Windows 10.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user  's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "DPTF\Setup.exe" 


  Intel Dynamic Platform and Thermal Framewor driver

  This program is Intel Dynamic Platform and Thermal Framework driver for LG Notebook.

  ▶ Driver Ver 8.1.10600.147
  [ Application model ]

  . LG notebook Model
  . Windows 10_64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 10.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user  's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "DPTF\Setup.exe"   [Program/Win7_64bit] Intel Dynamic Platform driver for LG Notebook.(Ver 7.1.0.2105) Tài liệu tham khảo

  Intel Dynamic Platform and Thermal Framewor driver

  This program is Intel Dynamic Platform and Thermal Framework driver for LG Notebook.

  ? Driver Ver 7.1.0.2105  [ Application model ]

  . LG notebook Model
  . Windows 7_64bit  [ Caution ]

  ? LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user 's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "DPTF\Setup.exe" 


  Intel Dynamic Platform and Thermal Framewor driver

  This program is Intel Dynamic Platform and Thermal Framework driver for LG Notebook.

  ▶ Driver Ver 7.1.0.2105  [ Application model ]

  . LG notebook Model
  . Windows 7_64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user 's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "DPTF\Setup.exe"   [Program/Win7_64bit] Intel Wireless Display Program for LG Notebook (Ver 4.2.21.0) Tài liệu tham khảo

  Intel Wireless Display Program

  This is Intel Wireless Display Program.

  ? Driver Ver 4.2.21.0
  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_32,64bit
  [ Caution ]

  ? LG Electronics recommend to use Windows 7
  , and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user 's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.(All split files)
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "WiDi\setup.exe" 


  Intel Wireless Display Program

  This is Intel Wireless Display Program.

  ▶ Driver Ver 4.2.21.0
  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_32,64bit
  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7
  , and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user 's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.(All split files)
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "WiDi\setup.exe"   [Program/Win7_64bit] On Screen Display 3 driver for LG Notebook.(Ver 1.0.1402.2701) Tài liệu tham khảo

  OSD3(On Screen Display)

  This program is On Screen Display 3 driver for LG Notebook.

  ? Driver Ver 1.0.1402.2701  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_64bit  [ Caution ]

  ? LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user 's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "OSD3\Setup.exe" 


  OSD3(On Screen Display)

  This program is On Screen Display 3 driver for LG Notebook.

  ▶ Driver Ver 1.0.1402.2701  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user 's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "OSD3\Setup.exe"   [USB/Win7_64bit] intel USB 3.0 driver for LG Notebook.(Ver 2.5.1.28) Tài liệu tham khảo

  intel USB 3.0 driver

  This program is intel USB 3.0 driver for LG Notebook.


  ? Driver Ver 1.0.7.248  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_32bit


  [ Caution ]

  ? LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user 's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "USB30\Setup.exe"


  intel USB 3.0 driver

  This program is intel USB 3.0 driver for LG Notebook.


  ▶ Driver Ver 1.0.7.248  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_32bit


  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user 's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "USB30\Setup.exe"  [Touchpad/Win7_64bit] Elan Touchpad driver for LG Notebook.(Ver.11.9.16.1) Tài liệu tham khảo

  Elan Touchpad driver

  This program is Elan Touchpad driver for LG Notebook.


  ? Driver Ver. 11.9.16.1  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_64bit
  [ Caution ]

  ? LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user 's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "TouchPad\Elan\Setup.exe " 


  Elan Touchpad driver

  This program is Elan Touchpad driver for LG Notebook.


  ▶ Driver Ver. 11.9.16.1  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_64bit
  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user 's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "TouchPad\Elan\Setup.exe "   [Realtek/Win7_64bit] Realtek PCIE Card Reader driver for LG Notebook.(Ver 6.2.8400.39032) Tài liệu tham khảo

  Realtek PCIE USB FlashMedia Controller

  This program is Realtek PCIE USB FlashMedia Controller driver for LG Notebook.


  ? Driver Ver 6.2.8400.39032  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_64bit  [ Caution ]

  ? LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user 's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "CardReader\Setup.exe" 


  Realtek PCIE USB FlashMedia Controller

  This program is Realtek PCIE USB FlashMedia Controller driver for LG Notebook.


  ▶ Driver Ver 6.2.8400.39032  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user 's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "CardReader\Setup.exe"   [Wireless/Win7_64bit] intel Wireless Lan driver for LG Notebook.(Ver 17.0.2.5) Tài liệu tham khảo

  IIntel Wireless LAN

  This program is Intel Wireless LAN driver for LG Notebook.


  ? Driver Ver 17.0.2.5
  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_64bit  [ Caution ]

  ? LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user 's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.(All split files)
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "Wireless\INTEL\install\setup.exe"


  IIntel Wireless LAN

  This program is Intel Wireless LAN driver for LG Notebook.


  ▶ Driver Ver 17.0.2.5
  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user 's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.(All split files)
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "Wireless\INTEL\install\setup.exe"  [LAN/Win7_64bit] OnBoard Realtek LAN driver for LG Notebook.(Ver 7.53.216.2012) Tài liệu tham khảo

  OnBoard Realtek LAN driver

  This program is OnBoard Realtek LAN driver for LG Notebook.


  ? Ver 7.53.216.2012
  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_64bit
  [ Caution ]

  ? LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user 's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "LAN\Setup.exe" 


  OnBoard Realtek LAN driver

  This program is OnBoard Realtek LAN driver for LG Notebook.


  ▶ Ver 7.53.216.2012
  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_64bit
  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user 's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "LAN\Setup.exe"   [Audio/Win7_64bit] Realtek Audio driver for LG Notebook.(Ver 6.0.1.7058) Tài liệu tham khảo

  Realtek High Definition Audio

  This program is Realtek Audio driver for LG Notebook.
  Realtek Audio Driver will perform installation of the ?Realtek Audio Device? to provide enhanced audio experience.

  ? Driver Ver 6.0.1.7058  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_32,64bit
  [ Caution ]

  ? LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user 's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.(All split files)
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "sound\Setup.exe" 


  Realtek High Definition Audio

  This program is Realtek Audio driver for LG Notebook.
  Realtek Audio Driver will perform installation of the “Realtek Audio Device” to provide enhanced audio experience.

  ▶ Driver Ver 6.0.1.7058  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_32,64bit
  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user 's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.(All split files)
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "sound\Setup.exe"   [Program/Win7_64bit] SRS Wide 3D driver for LG Notebook.(Ver 1.12.9500) Tài liệu tham khảo

  SRS Wide 3D driver

  This program is SRS Wide 3D Sound driver for LG Notebook.
  (SRS 3D and non 3D model in common)

  ? Driver Ver 1.12.9500  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_64bit


  [ Caution ]

  ?SRS 3D function is normal operation only in the 3D model.

  ? LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user 's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "SRS\SRSUIAPO.exe"


  SRS Wide 3D driver

  This program is SRS Wide 3D Sound driver for LG Notebook.
  (SRS 3D and non 3D model in common)

  ▶ Driver Ver 1.12.9500  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_64bit


  [ Caution ]

  ※SRS 3D function is normal operation only in the 3D model.

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user 's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "SRS\SRSUIAPO.exe"  [Graphics/Win7_64bit] nVidia GeForce driver for LG Notebook.(Ver 9.18.13.1183) Tài liệu tham khảo

  nVidia GeForce driver

  This program is nVidia GeForce driver for LG Notebook.


  ? Driver Ver 9.18.13.1183  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_64bit  [ Caution ]

  ? LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user 's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.(All split files)
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "nVidia\Setup.exe" 


  nVidia GeForce driver

  This program is nVidia GeForce driver for LG Notebook.


  ▶ Driver Ver 9.18.13.1183  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user 's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.(All split files)
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "nVidia\Setup.exe"   [Graphics/Win7_64bit] intel GMA driver for LG Notebook.(Ver 9.18.10.3257) Tài liệu tham khảo

  Intel Graphics Media Accelerator HD

  This program is Intel Graphics driver for LG Notebook.
  Intel Graphics Driver will perform installation of the "Intel Graphics Media Accelerator" and provide the most optimized performance.

  ? Driver Ver 9.18.10.3257  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_64bit  [ Caution ]

  ? LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user 's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "intel\Graphics\Setup.exe" 


  Intel Graphics Media Accelerator HD

  This program is Intel Graphics driver for LG Notebook.
  Intel Graphics Driver will perform installation of the "Intel Graphics Media Accelerator" and provide the most optimized performance.

  ▶ Driver Ver 9.18.10.3257  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user 's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "intel\Graphics\Setup.exe"   [Chipset/Win7_64bit] Intel Chipset driver for LG Notebook.(Ver 9.4.0.1027) Tài liệu tham khảo

  Intel Chipset driver

  This program is Intel Chipset driver for LG Notebook.

  ? Driver Ver 9.4.0.1027  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_32,64bit  [ Caution ]

  ? LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user 's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "Intel\Chipset\Setup.exe" 


  Intel Chipset driver

  This program is Intel Chipset driver for LG Notebook.

  ▶ Driver Ver 9.4.0.1027  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_32,64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user 's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "Intel\Chipset\Setup.exe"   [Chipset/Win7_64bit] Intel Management Engine Interface driver for Notebook.(Ver 9.5.14.1724) Tài liệu tham khảo

  Intel Chipset driver

  This program is Intel Management Engine driver for LG Notebook.

  ? Driver Ver 9.5.14.1724  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_64bit  [ Caution ]

  ? LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user 's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "ME_SW_IS\Setup.exe" 


  Intel Chipset driver

  This program is Intel Management Engine driver for LG Notebook.

  ▶ Driver Ver 9.5.14.1724  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user 's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "ME_SW_IS\Setup.exe"   [Chipset/IRST/Win7_64bit] Intel Rapid Storage Technology driver for LG.(Ver 12.8.6.1000) Tài liệu tham khảo

  Intel Rapid Storage Technology driver

  This program is Intel Rapid Storage Technology driver for LG Notebook.

  ? Driver Ver  12.8.6.1000  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows7_64bit  [ Caution ]

  ? LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user 's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "RST\Setup.exe" 


  Intel Rapid Storage Technology driver

  This program is Intel Rapid Storage Technology driver for LG Notebook.

  ▶ Driver Ver  12.8.6.1000  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows7_64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user 's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "RST\Setup.exe"   [Program/Win8.1_64bit] Intel Dynamic Platform driver for LG Notebook.(Ver 7.1.0.2103) Tài liệu tham khảo

  Intel Dynamic Platform and Thermal Framewor driver

  This program is Intel Dynamic Platform and Thermal Framework driver for LG Notebook.

  ? Driver Ver 7.1.0.2103  [ Application model ]

  . LG notebook Model
  . Windows 8.1_64bit  [ Caution ]

  ? LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user 's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "DPTF\Setup.exe" 


  Intel Dynamic Platform and Thermal Framewor driver

  This program is Intel Dynamic Platform and Thermal Framework driver for LG Notebook.

  ▶ Driver Ver 7.1.0.2103  [ Application model ]

  . LG notebook Model
  . Windows 8.1_64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user 's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "DPTF\Setup.exe"   [Program/Win8_8.1_64bit] LG Update Center (Ver 1.0.1402.1702) Tài liệu tham khảo

  LG Update Center

  This program is LG Update Center for LG Notebook.

  ? Driver Ver 1.0.1402.1702
  [ Application model ]

  . LG notebook Model
  . Windows 8.1_64bit  [ Caution ]

  ? LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user 's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "LGUpdateCenter\Autoplay.exe" 


  LG Update Center

  This program is LG Update Center for LG Notebook.

  ▶ Driver Ver 1.0.1402.1702
  [ Application model ]

  . LG notebook Model
  . Windows 8.1_64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user 's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "LGUpdateCenter\Autoplay.exe"   [Wireless/Win8.1_64bit] intel Wireless Lan driver for LG Notebook.(Ver 17.0.2.5) Tài liệu tham khảo

  intel Wireless Lan driver

  This program is intel Wireless Lan driver for LG Notebook.

  ? Driver Ver 17.0.2.5  [ Application model ]

  . LG notebook Model
  . Windows 8.1_64bit  [ Caution ]

  ? LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user 's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.(All split files)
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "Wireless\INTEL\autorun.exe" 


  intel Wireless Lan driver

  This program is intel Wireless Lan driver for LG Notebook.

  ▶ Driver Ver 17.0.2.5  [ Application model ]

  . LG notebook Model
  . Windows 8.1_64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user 's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.(All split files)
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "Wireless\INTEL\autorun.exe"   [Chipset/IRST/Win8.1_64bit] Intel Rapid Storage Technology driver for LG.(Ver 12.8.6.1000) Tài liệu tham khảo

  Intel Rapid Storage Technology driver

  This program is Intel Rapid Storage Technology driver for LG Notebook.

  ? Driver Ver Ver 12.8.6.1000  [ Application model ]

  . LG notebook Model
  . Windows 8.1_64bit  [ Caution ]

  ? LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user  's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "RST\Setup.exe" 


  Intel Rapid Storage Technology driver

  This program is Intel Rapid Storage Technology driver for LG Notebook.

  ▶ Driver Ver Ver 12.8.6.1000  [ Application model ]

  . LG notebook Model
  . Windows 8.1_64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user  's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "RST\Setup.exe"   [Chipset/Win8.1_64bit] Intel Management Engine Interface driver for LG.(Ver 9.5.14.1724) Tài liệu tham khảo

  Intel Management Engine Interface driver

  This program is Intel Management Engine Interface driver for LG Notebook.

  ? Driver Ver9.5.14.1724  [ Application model ]

  . LG notebook Model
  . Windows 8.1_64bit  [ Caution ]

  ? LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user  's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "MEI\Setup.exe" 


  Intel Management Engine Interface driver

  This program is Intel Management Engine Interface driver for LG Notebook.

  ▶ Driver Ver9.5.14.1724  [ Application model ]

  . LG notebook Model
  . Windows 8.1_64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user  's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "MEI\Setup.exe"   [Chipset/Win8.1_32,64bit] Intel Chipset driver for LG Notebook.(Ver 9.4.0.1026) Tài liệu tham khảo

  Intel Chipset driver

  This program is Intel Chipset driver for LG Notebook.

  ? Driver Ver 9.4.0.1026  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 8.1_32,64bit  [ Caution ]

  ? LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user   's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "Intel\Chipset\Setup.exe" 


  Intel Chipset driver

  This program is Intel Chipset driver for LG Notebook.

  ▶ Driver Ver 9.4.0.1026  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 8.1_32,64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user   's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "Intel\Chipset\Setup.exe"   [Graphics/Win8.1_64bit] intel GMA driver for LG Notebook.(Ver 10.18.10.3316) Tài liệu tham khảo

  Intel Graphics Media Accelerator HD

  This program is Intel Graphics driver for LG Notebook.
  Intel Graphics Driver will perform installation of the "Intel Graphics Media Accelerator" and provide the most optimized performance.

  ? Driver Ver 10.18.10.3316  [ Application model ]

  . LG notebook Model
  . Windows 8.1_64bit  [ Caution ]

  ? LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user  's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "intel\Graphics\Setup.exe"


  Intel Graphics Media Accelerator HD

  This program is Intel Graphics driver for LG Notebook.
  Intel Graphics Driver will perform installation of the "Intel Graphics Media Accelerator" and provide the most optimized performance.

  ▶ Driver Ver 10.18.10.3316  [ Application model ]

  . LG notebook Model
  . Windows 8.1_64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user  's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "intel\Graphics\Setup.exe"  [Graphics/Win8.1_64bit] nVidia GeForce driver for LG Notebook.(Ver 9.18.13.2702) Tài liệu tham khảo

  nVidia GeForce driver

  This program is nVidia GeForce driver for LG Notebook.


  ? Driver Ver 9.18.13.2702  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 8.1_64bit  [ Caution ]

  ? LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user  's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.(All split files)
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "nVidia\Setup.exe" 


  nVidia GeForce driver

  This program is nVidia GeForce driver for LG Notebook.


  ▶ Driver Ver 9.18.13.2702  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 8.1_64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user  's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.(All split files)
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "nVidia\Setup.exe"   [Bluetooth/Win8.1_64bit] Intel Centrino Wireless Bluetooth driver for LG.(Ver 3.1.1309.390) Tài liệu tham khảo

  Intel Centrino Wireless Bluetooth

  This program is Intel Centrino Wireless Bluetoothdriver and Wireless Lan Combo driver for LG Notebook.


  ? Driver Ver 3.1.1309.390  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 8.1_64bit  [ Caution ]

  ? LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user  's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "Bluetooth\intel\Setup.exe" 


  Intel Centrino Wireless Bluetooth

  This program is Intel Centrino Wireless Bluetoothdriver and Wireless Lan Combo driver for LG Notebook.


  ▶ Driver Ver 3.1.1309.390  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 8.1_64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user  's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "Bluetooth\intel\Setup.exe"   [Audio/Win8.1_64bit] Realtek Audio driver for LG Notebook.(Ver 6.0.1.7032) Tài liệu tham khảo

  Realtek High Definition Audio

  This program is Realtek Audio driver for LG Notebook.
  Realtek Audio Driver will perform installation of the ?Realtek Audio Device? to provide enhanced audio experience.

  ? Driver Ver 6.0.1.7032  [ Application model ]

  . LG NoteBook Model
  . Windows 8.1_64bit
  [ Caution ]

  ? LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user  's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.(All split files)
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "sound\Setup.exe"


  Realtek High Definition Audio

  This program is Realtek Audio driver for LG Notebook.
  Realtek Audio Driver will perform installation of the “Realtek Audio Device” to provide enhanced audio experience.

  ▶ Driver Ver 6.0.1.7032  [ Application model ]

  . LG NoteBook Model
  . Windows 8.1_64bit
  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user  's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.(All split files)
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "sound\Setup.exe"  [Realtek/Win8.1_64bit] Realtek PCIE Card Reader driver for LG Notebook.(Ver 6.2.8400.39032) Tài liệu tham khảo

  Realtek PCIE USB FlashMedia Controller

  This program is Realtek PCIE USB FlashMedia Controller driver for LG Notebook.


  ? Driver Ver 6.2.8400.39032  [ Application model ]

  . LG notebook Model
  . Windows 8.1_64bit  [ Caution ]

  ? LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user  's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "CardReader\Setup.exe" 


  Realtek PCIE USB FlashMedia Controller

  This program is Realtek PCIE USB FlashMedia Controller driver for LG Notebook.


  ▶ Driver Ver 6.2.8400.39032  [ Application model ]

  . LG notebook Model
  . Windows 8.1_64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user  's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "CardReader\Setup.exe" Thư viện Trợ giúpVideo Hướng dẫn