Skip to Contents
Không

Hỗ trợ sản phẩm

Nhận giúp đỡ về sản phẩm LG của bạn

Xem các thông tin mới nhất liên quan đến sản phẩm.

15U560-M.ANLGZ
 • Sản phẩm tin học
 • Màn hình máy tính
 • 15U560-M.ANLGZ

15U560-M.ANLGZ

Thông Tin Bảo Hành Nhân công 24 Tháng / Linh kiện 24 Tháng Xem Thêm

Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng

Đối với các thông tin kỹ thuật chính xác nhất về tính năng, thông số kỹ thuật, lắp đặt và vận hành sản phẩm LG của bạn, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng và các tài liệu cho sản phẩm này. 

Vui lòng cài đặt phần mềm đọc tại đây nếu không xem được
 • Sách hướng dẫn sử dụng

  Sách hướng dẫn sử dụng cung cấp thông tin chi tiết cho sản phẩm.

Phần mềm & Firmware

 • CẬP NHẬT PHẦN MỀM

  Nâng cấp phần mềm bao gồm trình điều khiển thiết bị và cập nhật firmware chỉ cho các model cụ thể. Kiểm tra sách hướng dẫn xác định xem sản phẩm của bạn hỗ trợ nâng cấp phần mềm.

  [Bluetooth/Win7_64bit] Intel Bluetooth driver for LG Notebook.(Ver 17.1.1507.528) Tài liệu tham khảo

  Intel Bluetooth driver

  This program is Intel Bluetooth driver for LG Notebook. 

  ▶ Driver 17.1.1507.528  [ Application model ] 

  . LG notebook Model
  . Windows 7_64bit   [ Caution ] 

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment. 

  [ Installation Process ] 

  1. Download file. 
  2. Extract file, and it will make folder. 
  3. Execute "BluetoothIntelW7_64b_v1507\setup.exe"  [Program/Win7_64bit] LG Power Manager Suite for LG Notebook.(Ver 6.00.1511.1001) Tài liệu tham khảo

  LG Power Manager Suite

  This program is LG Power Manager Suite for LG Notebook. 

  ▶ Driver 6.00.1511.1001  [ Application model ] 

  . LG notebook Model
  . Windows 7_64bit   [ Caution ] 

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment. 

  [ Installation Process ] 

  1. Download file. 
  2. Extract file, and it will make folder. 
  3. Execute "LGPowerManager\Setup.exe"  [USB/Win7_64bit] intel USB 3.0 driver for LG Notebook.(Ver 4.0.2.42) Tài liệu tham khảo

  intel USB 3.0 driver

  This program is intel USB 3.0 driver for LG Notebook. 

  ▶ Driver 4.0.2.42  [ Application model ] 

  . LG notebook Model
  . Windows 7_64bit   [ Caution ] 

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment. 

  [ Installation Process ] 

  1. Download file. 
  2. Extract file, and it will make folder. 
  3. Execute "USB30\Setup.exe"  [Card Reader/Win7_64bit] Realtek PCIE Card Reader driver.(Ver 10.0.10240.28159) Tài liệu tham khảo

  Realtek PCIE Card Reader driver

  This program is Realtek PCIE Card Reader driver for LG Notebook. 

  ▶ Driver 10.0.10240.28159  [ Application model ] 

  . LG notebook Model
  . Windows 7_64bit   [ Caution ] 

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment. 

  [ Installation Process ] 

  1. Download file. 
  2. Extract file, and it will make folder. 
  3. Execute "CardReader\Setup.exe"  [Wireless/Win7_64bit] intel Wireless Lan driver for LG Notebook.(Ver 18.30.0.9) Tài liệu tham khảo

  intel Wireless Lan driver

  This program is intel Wireless Lan driver for LG Notebook. 

  ▶ Driver 18.30.0.9  [ Application model ] 

  . LG notebook Model
  . Windows 7_64bit   [ Caution ] 

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment. 

  [ Installation Process ] 

  1. Download file. 
  2. Extract file, and it will make folder. 
  3. Execute "install\Setup.exe"  [LAN/Win7_64bit] Realtek Ethernet driver.(Ver 7.91.1119.2014) Tài liệu tham khảo

  Realtek Ethernet driver

  This program is Realtek Ethernet driver for LG Notebook. 

  ▶ Driver 7.91.1119.2014  [ Application model ] 

  . LG notebook Model
  . Intel Chipset model
  . Windows 7_64bit   [ Caution ] 

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment. 

  [ Installation Process ] 

  1. Download file. 
  2. Extract file, and it will make folder. 
  3. Execute "LanRealtek7_64b_v2014\Setup.exe"  [Chipset/Win7_64bit] Intel Management Engine Interface driver for LG Notebook.(Ver 11.0.0.1172) Tài liệu tham khảo

  Intel Management Engine Interface driver

  This program is Intel Management Engine Interface driver for LG Notebook. 

  ▶ Driver 11.0.0.1172  [ Application model ] 

  . LG notebook Model
  . Intel Chipset model
  . Windows 7_64bit   [ Caution ] 

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment. 

  [ Installation Process ] 

  1. Download file. 
  2. Extract file, and it will make folder. 
  3. Execute "ChipMEIW7_64b_v1172\SetupME.exe"  [Chipset/Win7_64bit] Intel Chipset driver for LG Notebook.(Ver 10.1.1.9) Tài liệu tham khảo

  Intel Chipset driver

  This program is Intel Chipset driver for LG Notebook. 

  ▶ Driver 10.1.505.2015  [ Application model ] 

  . LG notebook Model
  . Intel Chipset model
  . Windows 7_64bit   [ Caution ] 

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment. 

  [ Installation Process ] 

  1. Download file. 
  2. Extract file, and it will make folder. 
  3. Execute "ChipintelW7_64b_v10119\SetupChipse.exe"  [Touchpad/Win7/10_64bit] Elan TouchPad driver for LG Notebook.(Ver 15.9.8.2) Tài liệu tham khảo

  Elan TouchPad driver

  This program is Elan TouchPad driver for LG Notebook. 

  ▶ Driver 15.9.8.2  [ Application model ] 

  . LG notebook Model
  . Windows 7/10_64bit   [ Caution ] 

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 10. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment. 

  [ Installation Process ] 

  1. Download file. 
  2. Extract file, and it will make folder. 
  3. Execute "TOUCHPAD\Setup.exe"  [Bluetooth/Win10_64bit] Intel Bluetooth driver for LG Notebook.(Ver 18.1.1546.2762) Tài liệu tham khảo

  Intel Bluetooth driver

  This program is Intel Bluetooth driver for LG Notebook. 

  ▶ Driver 18.1.1546.2762  [ Application model ] 

  . LG notebook Model
  . Windows 10_64bit   [ Caution ] 

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 10. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment. 

  [ Installation Process ] 

  1. Download file. 
  2. Extract file, and it will make folder. 
  3. Execute "BluetoothIntelW10_64b_v1814\Setup.exe"  [Program/Win10_64bit] Intel Ready Mode Technology for LG Notebook.(Ver 1.1.70.514) Tài liệu tham khảo

  Intel Ready Mode Technology

  This program is Intel Ready Mode Technology for LG Notebook. 

  ▶ Driver 1.1.70.514  [ Application model ] 

  . LG notebook Model
  . Windows 10_64bit   [ Caution ] 

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 10. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment. 

  [ Installation Process ] 

  1. Download file. 
  2. Extract file, and it will make folder. 
  3. Execute "iRMT\Setup.exe"  [Program/Win10_64bit] Airplane Mode driver for LG Notebook.(Ver 1.0.1508.1201) Tài liệu tham khảo

  Airplane Mode driver

  This program is Airplane Mode driver for LG Notebook. 

  ▶ Driver  1.0.1508.1201  [ Application model ] 

  . LG notebook Model
  . Windows 10_64bit   [ Caution ] 

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 10. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment. 

  [ Installation Process ] 

  1. Download file. 
  2. Extract file, and it will make folder. 
  3. Execute "AirplaneMode\Setup.exe"  [Program/Win10_64bit] LG Power Manager for LG Notebook.(Ver 1.0.1510.2001) Tài liệu tham khảo

  LG Power Manager

  This program is LG Power Manager for LG Notebook. 

  ▶ Driver 1.0.1510.2001  [ Application model ] 

  . LG notebook Model
  . Windows 10_64bit   [ Caution ] 

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 10. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment. 

  [ Installation Process ] 

  1. Download file. 
  2. Extract file, and it will make folder. 
  3. Execute "LGPowerManager\Setup.exe"  [Program/Win10_64bit] LG Control Center for LG Notebook.(Ver 1.0.1512.1101) Tài liệu tham khảo

  LG Control Center

  This program is LG Control Center for LG Notebook. 

  ▶ Driver 1.0.1512.1101  [ Application model ] 

  . LG notebook Model
  . Windows 10_64bit   [ Caution ] 

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 10. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment. 

  [ Installation Process ] 

  1. Download file. 
  2. Extract file, and it will make folder. 
  3. Execute "LGCtrlCenter\Setup.exe"  [Program/Win10_64bit] OSD3(On Screen Display) for LG Notebook.(Ver 1.0.1601.801) Tài liệu tham khảo

  OSD3(On Screen Display)

  This program is OSD3(On Screen Display) for LG Notebook. 

  ▶ Driver 1.0.1601.801  [ Application model ] 

  . LG notebook Model
  . Windows 10_64bit   [ Caution ] 

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 10. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment. 

  [ Installation Process ] 

  1. Download file. 
  2. Extract file, and it will make folder. 
  3. Execute "OSD3\Setup.exe"  [Wireless/Win10_64bit] intel Wireless Lan driver for LG Notebook.(Ver 18.32.0.5) Tài liệu tham khảo

  intel Wireless Lan driver

  This program is intel Wireless Lan driver for LG Notebook. 

  ▶ Driver 18.32.0.5  [ Application model ] 

  . Intel Dual Band Wireless-AC 7265 Model
  . Windows 10_64bit   [ Caution ] 

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 10. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment. 

  [ Installation Process ] 

  1. Download file. 
  2. Extract file, and it will make folder. 
  3. Execute "WLanIntelW10_64b_v183205\install\Setup.exe"  [LAN/Win10_64bit] Realtek PCIe GBE Family Controller driver.(Ver 10.1.505.2015) Tài liệu tham khảo

  Realtek PCIe GBE Family Controller driver

  This program is Realtek PCIe GBE Family Controller driver for LG Notebook. 

  ▶ Driver 10.1.505.2015  [ Application model ] 

  . LG notebook Model
  . Windows 10_64bit   [ Caution ] 

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 10. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment. 

  [ Installation Process ] 

  1. Download file. 
  2. Extract file, and it will make folder. 
  3. Execute "LAN\Setup.exe"  [Sound/Win10_64bit] DTS Sound for LG Notebook.(Ver 1.02.5300) Tài liệu tham khảo

  DTS Sound

  This program is DTS Sound for LG Notebook. 

  ▶ Driver 1.02.5300  [ Application model ] 

  . LG notebook Model
  . Windows 10_64bit   [ Caution ] 

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 10. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment. 

  [ Installation Process ] 

  1. Download file. 
  2. Extract file, and it will make folder. 
  3. Execute "DTSSoundW10_64b_v102\DTSStudioSoundGUI.exe"  [Chipset/Win10_64bit] Intel Chipset driver for LG Notebook .(Ver 10.1.1.13) Tài liệu tham khảo

  Intel Chipset driver

  This program is Intel Management Engine Interface Driver for LG Notebook. 

  ▶ Driver 10.1.1.13  [ Application model ] 

  . Intel Chipset model
  . Windows 10_64bit   [ Caution ] 

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 10. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment. 

  [ Installation Process ] 

  1. Download file. 
  2. Extract file, and it will make folder. 
  3. Execute "ChipMEIW10_64b_v1172\SetupChipse.exe"  [Chipset/Win10_64bit] Intel Management Engine Interface driver for LG Notebook .(Ver 11.0.0.1172) Tài liệu tham khảo

  Intel Management Engine Interface Driver

  This program is Intel Management Engine Interface Driver for LG Notebook. 

  ▶ Driver 11.0.0.1172  [ Application model ] 

  . Intel Chipset model
  . Windows 10_64bit   [ Caution ] 

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 10. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment. 

  [ Installation Process ] 

  1. Download file. 
  2. Extract file, and it will make folder. 
  3. Execute " ChipMEIW10_64b_v1172\SetupME.exe"  [Program/Win7_64bit] OSD3(On Screen Display) for LG Notebook.(Ver 1.0.1601.801) Tài liệu tham khảo

  OSD3(On Screen Display)

  This program is OSD3(On Screen Display) for LG Notebook. 

  ? Driver 1.0.1601.801  [ Application model ] 

  . LG notebook Model
  . Windows 7_64bit   [ Caution ] 

  ? LG Electronics recommend to use Windows 7. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment. 

  [ Installation Process ] 

  1. Download file. 
  2. Extract file, and it will make folder. 
  3. Execute "OSD3\Setup.exe"  [Program/Win7_64bit] LG intelligent Update for LG Notebook.(Ver 4.08.0113.01) Tài liệu tham khảo

  LG intelligent Update

  This program is LG intelligent Update for LG Notebook. 

  ? Driver 4.08.0113.01  [ Application model ] 

  . LG notebook Model
  . Windows 7_64bit   [ Caution ] 

  ? LG Electronics recommend to use Windows 7. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment. 

  [ Installation Process ] 

  1. Download file. 
  2. Extract file, and it will make folder. 
  3. Execute "LGupdate\Autoplay.exe"  [Sound/Win7_64bit] DTS Sound for LG Notebook.(Ver 1.02.5300) Tài liệu tham khảo

  DTS Sound

  This program isDTS Sound for LG Notebook. 

  ? Driver 1.02.5300  [ Application model ] 

  . LG notebook Model
  . Windows 7_64bit   [ Caution ] 

  ? LG Electronics recommend to use Windows 7. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment. 

  [ Installation Process ] 

  1. Download file. 
  2. Extract file, and it will make folder. 
  3. Execute "DTSSoundW7_64b_v102\DTSStudioSoundGUI.exe"  [Audio/Win7_64bit] Conexant Audio driver for LG Notebook.(Ver 8.66.23.60) Tài liệu tham khảo

  Conexant Audio driver

  This program is Conexant Audio driver for LG Notebook. 

  ? Driver 8.66.23.60  [ Application model ] 

  . LG notebook Model
  . Windows 7_64bit   [ Caution ] 

  ? LG Electronics recommend to use Windows 7. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment. 

  [ Installation Process ] 

  1. Download file. 
  2. Extract file, and it will make folder. 
  3. Execute "SNDConexantW7_64b_v8662360\setup.exe"  [Graphics/Win7_64bit] intel HD Graphics driver for LG Notebook.(Ver 20.19.15.4380) Tài liệu tham khảo

  intel HD Graphics driver

  This program is intel HD Graphics driver for LG Notebook. 

  ? Driver 20.19.15.4380  [ Application model ] 

  . LG notebook Model
  . Windows 7_64bit   [ Caution ] 

  ? LG Electronics recommend to use Windows 7. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment. 

  [ Installation Process ] 

  1. Download file. 
  2. Extract file, and it will make folder. 
  3. Execute "VGAintelW7_64b_v4380\Setup.exe"  [Bluetooth/Win10_64bit] Qualcomm Bluetooth driver for LG Notebook.(Ver 10.0.0.191) Tài liệu tham khảo

  Qualcomm Bluetooth driver

  This program is Qualcomm Bluetooth Driver for LG Notebook. 

  ? Driver 10.0.0.191  [ Application model ] 

  . LG notebook Model
  . Windows 10_64bit   [ Caution ] 

  ? LG Electronics recommend to use Windows 10. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment. 

  [ Installation Process ] 

  1. Download file. 
  2. Extract file, and it will make folder. 
  3. Execute "Bluetooth\Qualcomm\install.exe"
  (Right-click the runtime must be run by selecting "Run as Administrator (A) ')  [Program/Win10_64bit] LG Reader Mode for LG Notebook.(Ver 1.0.1512.1601 ) Tài liệu tham khảo

  LG Reader Mode

  This program is LG Reader Mode for LG Notebook. 

  ? Driver 1.0.1512.1601  [ Application model ] 

  . LG notebook Model
  . Windows 10_64bit   [ Caution ] 

  ? LG Electronics recommend to use Windows 10. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment. 

  [ Installation Process ] 

  1. Download file. 
  2. Extract file, and it will make folder. 
  3. Execute "LG Reader Mode\Setup.exe"  [Program/Win10_64bit] LG Update Center for LG Notebook.(Ver 1.0.1510.501) Tài liệu tham khảo

  LG Update Center

  This program is LG Update Center Driver for LG Notebook. 

  ? Driver 1.0.1510.501  [ Application model ] 

  . LG notebook Model
  . Windows 10_64bit   [ Caution ] 

  ? LG Electronics recommend to use Windows 10. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment. 

  [ Installation Process ] 

  1. Download file. 
  2. Extract file, and it will make folder. 
  3. Execute "LGUpdateCenterW10_64b_v1510\autoplay"  [Program/Win10_64bit] LG Device Manager for LG Notebook.(Ver 1.0.1602.1101) Tài liệu tham khảo

  LG Device Manager

  This program is LG Device Manager for LG Notebook. 

  ? Driver 1.0.1602.1101  [ Application model ] 

  . LG notebook Model
  . Windows 10_64bit   [ Caution ] 

  ? LG Electronics recommend to use Windows 10. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment. 

  [ Installation Process ] 

  1. Download file. 
  2. Extract file, and it will make folder. 
  3. Execute "LG Device Manager\Setup.exe"  [Card Reader/Win10_64bit] Realtek Card Reader driver.(Ver 10.0.10240.28159) Tài liệu tham khảo

  Realtek Card Reader drive

  This program is Realtek Card Reader drive for LG Notebook. 

  ? Driver 10.0.10240.28159  [ Application model ] 

  . LG notebook Model
  . Windows 10_64bit   [ Caution ] 

  ? LG Electronics recommend to use Windows 10. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment. 

  [ Installation Process ] 

  1. Download file. 
  2. Extract file, and it will make folder. 
  3. Execute "CardReader\Setup.exe"  [Wireless/Win10_64bit] Qualcomm Wireless Lan driver for LG Notebook.(Ver 12.0.0.191) Tài liệu tham khảo

  Qualcomm Wireless Lan driver

  This program is Qualcomm Wireless Lan driver for LG Notebook. 

  ? Driver 12.0.0.191  [ Application model ] 

  . LG notebook Model
  . Windows 10_64bit   [ Caution ] 

  ? LG Electronics recommend to use Windows 10. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment. 

  [ Installation Process ] 

  1. Download file. 
  2. Extract file, and it will make folder. 
  3. Execute "Wireless\Qualcomm\setup.exe"  [Audio/Win10_64bit] Conexant Audio driver for LG Notebook.Ver 8.66.23.60) Tài liệu tham khảo

  Conexant Audio driver

  This program is Conexant Audio driver for LG Notebook. 

  ? Driver 8.66.23.60  [ Application model ] 

  . LG notebook Model 
  . Windows 10_64bit   [ Caution ] 

  ? LG Electronics recommend to use Windows 10. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment. 

  [ Installation Process ] 

  1. Download file. 
  2. Extract file, and it will make folder. 
  3. Execute "SNDRealtekW10_64b_v7548\'setup.exe"  [Graphics/Win10_64bit] intel HD Graphics driver for LG Notebook.(Ver 20.19.15.4380) Tài liệu tham khảo

  intel HD Graphics driver

  This program is intel HD Graphics Driver for LG Notebook. 

  ? Driver 20.19.15.4380  [ Application model ] 

  . Intel HD Graphics Family model
  . Windows 10_64bit   [ Caution ] 

  ? LG Electronics recommend to use Windows 10. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment. 

  [ Installation Process ] 

  1. Download file. 
  2. Extract file, and it will make folder. 
  3. Execute "VGAintelW10_64b_v4380\Setup.exe"  [BIOS/Win7/10_64bit] System BIOS 15U560 Model. (Ver 15UA1573) Tài liệu tham khảo

  BIOS Flash

  The BIOS Flash file for this model, BIOS 15U560.  ? Ver. 15UA1573  [ Application model ] 

  . 15U560/15UD560model
  . Win10 64bit / Win7 64bit model
  [ Caution ] 

  ? LG Electronics recommend to use Windows 10. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment.   [how to use]

  First of all, after you connect the AC adapter, and exit all open other programs.

  1. Please download the file to a temporary folder.

  2. After was right-click on the document you have downloaded, the "decompression (T) ..."
  Click to thaw. BIOS of the folder is created in the temporary folder.

  3. Please run the B.BAT files in the folder.
  (Held before the execution of the program, close all other programs
   At run time, and right mouse click you need to run and select "Run as Administrator (A)")

  4. will be performed automatically BIOS update.
  Wait until the update is complete.

  5. When the BIOS Update is complete, the program opened is terminated,
  The system will reboot automatically.

  6. After the system restarts, verify that the BIOS Flash.Thư viện Trợ giúpVideo Hướng dẫn