Skip to Contents
Không

Hỗ trợ sản phẩm

Nhận giúp đỡ về sản phẩm LG của bạn

Xem các thông tin mới nhất liên quan đến sản phẩm.

15Z980-G.AH55A5
 • Sản phẩm tin học
 • Màn hình máy tính
 • 15Z980-G.AH55A5

15Z980-G.AH55A5

Thông Tin Bảo Hành Nhân công 24 Tháng / Linh kiện 24 Tháng Xem Thêm

Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng

Đối với các thông tin kỹ thuật chính xác nhất về tính năng, thông số kỹ thuật, lắp đặt và vận hành sản phẩm LG của bạn, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng và các tài liệu cho sản phẩm này. 

Vui lòng cài đặt phần mềm đọc tại đây nếu không xem được
 • Sách hướng dẫn sử dụng

  Sách hướng dẫn sử dụng cung cấp thông tin chi tiết cho sản phẩm.

Phần mềm & Firmware

 • CẬP NHẬT PHẦN MỀM

  Nâng cấp phần mềm bao gồm trình điều khiển thiết bị và cập nhật firmware chỉ cho các model cụ thể. Kiểm tra sách hướng dẫn xác định xem sản phẩm của bạn hỗ trợ nâng cấp phần mềm.

  [Wireless/Win10_64bit] intel Wireless Lan driver for LG Notebook.(Ver.20.0.0.9) Tài liệu tham khảo

  intel Wireless Lan driver

  This program is intel Wireless Lan driver for LG Notebook. 

  ▶ Driver Ver.20.0.0.9
  [ Application model ] 

  . LG notebook Model 
  . Windows 10_64bit   [ Caution ] 

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 10. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment. 

  [ Installation Process ] 

  1. Download file. 
  2. Extract file, and it will make folder. 
  3. Execute "WLanIntelW10_64b_v1970\Install\Setup.exe"   [Wireless/Win10_64bit] Qualcomm Wireless Lan driver for LG Notebook.(Ver.12.0.0.428) Tài liệu tham khảo

  Qualcomm Wireless Lan driver

  This program is Qualcomm Wireless Lan driver for LG Notebook. 

  ▶ Driver Ver.12.0.0.428 
  [ Application model ] 

  . LG notebook Model 
  . Windows 10_64bit   [ Caution ] 

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 10. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment. 

  [ Installation Process ] 

  1. Download file. 
  2. Extract file, and it will make folder. 
  3. Execute "WLanQualcommW10_64b_v309\setup.exe"   [LAN/Win10_64bit] Realtek PCIe FE Family Controller for LG Notebook.(Ver.10.16.321.2017) Tài liệu tham khảo

  Realtek PCIe FE Family Controller driver

  This program is Realtek PCIe FE Family driver for LG Notebook. 

  ▶ Driver Ver Ver.10.16.321.2017  [ Application model ] 

  . LG notebook Model 
  . Windows 10_64bit   [ Caution ] 

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 10. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment. 

  [ Installation Process ] 

  1. Download file. 
  2. Extract file, and it will make folder. 
  3. Execute "LanRealtekW10_64b_v2017\setup.exe" 
     [Program/Win10_64bit] LG Update Center for LG Notebook.(Ver.1.0.1712.1201) Tài liệu tham khảo

  LG Update Center

  This program is LG Update Center for LG Notebook. 

  ▶ Driver Ver.1.0.1712.1201  [ Application model ] 

  . LG notebook Model 
  . Windows 10_64bit   [ Caution ] 

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 10. 
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty. 


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so, 
  please be make sure the "Applied Model". 

  - Installation process may be different according to user 's environment. 

  [ Installation Process ] 

  1. Download file. 
  2. Extract file, and it will make folder. 
  3. Execute "LGUpdateCenterW10_64b_v2201\autoplay.exe" Thư viện Trợ giúpVideo Hướng dẫn