Skip to Contents
Không

Hỗ trợ sản phẩm

Nhận giúp đỡ về sản phẩm LG của bạn

Xem các thông tin mới nhất liên quan đến sản phẩm.

29EA93-P
 • Sản phẩm tin học
 • Màn hình máy tính
 • 29EA93-P

29EA93-P

Thông Tin Bảo Hành Nhân công 24 Tháng / Linh kiện 24 Tháng Xem Thêm

Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng

Đối với các thông tin kỹ thuật chính xác nhất về tính năng, thông số kỹ thuật, lắp đặt và vận hành sản phẩm LG của bạn, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng và các tài liệu cho sản phẩm này. 

Vui lòng cài đặt phần mềm đọc tại đây nếu không xem được
 • Sách hướng dẫn sử dụng

  Sách hướng dẫn sử dụng cung cấp thông tin chi tiết cho sản phẩm.

Phần mềm & Firmware

 • CẬP NHẬT PHẦN MỀM

  Nâng cấp phần mềm bao gồm trình điều khiển thiết bị và cập nhật firmware chỉ cho các model cụ thể. Kiểm tra sách hướng dẫn xác định xem sản phẩm của bạn hỗ trợ nâng cấp phần mềm.

  [Mac] True Color Pro 4.1.7 Tài liệu tham khảo

  [Mac] True Color Pro 4.1.7

  True Color Pro is an application to ensure high color reproduction accuracy with LG monitor. 
  The software is packaged as an Package Maker package.

  - Supported OS: 
     macOS 10.14
     macOS 10.15 

  - Supported Calibrator: 
     LG Calibrator(ACB8300),
     ColorMunki photo, 
     Colormunki design, 
     Spyder5,
     SpyderX,
     i1DisplayPro, 
     i1Pro2, 

  Includes : TUSB3410 driver

     [Windows] True Color Pro 4.2.2 Tài liệu tham khảo

  [Windows] True Color Pro 4.2.2

  True Color Pro is an application to ensure high color reproduction accuracy with LG monitor. 
  The software is packaged as an InstallShield installation package. 

  - Supported OS: 
     Windows® 10 (32-bit or 64-bit)

  - Supported Calibrator: 
     LG Calibrator(ACB8300), 
     ColorMunki photo, 
     Colormunki design, 
     Spyder5,
     SpyderX,
     i1DisplayPro, 
     i1Pro2

  Includes : TUSB3410 driver, ASM driver
  Update : Add support monitors  [Windows] ScreenSplit 6.57 Tài liệu tham khảo

  [Windows] ScreenSplit 6.57

  Screen Split is application to divide window layout for efficient management of windows with LG monitor. 
  The Software is packaged as an InstallShield installation package. 

  - Update : Supports Windows10  [29EA(B)93, 27EA83/R , 29EA(B)73, 29MA73]Screen Split Mac 1.23 Tài liệu tham khảo

  Screen Split For Mac

  Program Name: Screen Split

  Version : 1.23
  Screen Split is application SW to divide window layout for efficient management of windows with LG monitor.
  * Screen Split can support up to two monitors connected to a single computer.


  - Update : Internet auto update download feature added.

  Supported OS : MAC OS X 10.9, MAC OS X 10.10  Screen Split_Ver6.23 [Support model: 29EA93(29EB93)] Tài liệu tham khảo

  Screen Split_Ver6.23

  Screen Split is application SW to devide winodw layout for efficient managment of windows with LG monitor. 
  The Software is pacakged as an installshield installation pacakge.

  Supported OS : Vista (32-bit), Win 7 (32-bit and 64-bit) , Win 8 (32-bit and 64-bit) 

  Ver6.19 Features: 
  1. Remove automatic arrangement of new window
  2. Double clcik desktop menu icon, then laout mode will be changed.
  3. Default layout mode is changed : 2 screen (balanced) -> OFF
  4. Window arranged target area by dragging the window 

  Ver6.23 Features: 
  1.  Support XP O/S  Screen Spit application SW For Models [29EA93, 29EB93, 27EA83, 27EA83R] Tài liệu tham khảo

  Screen Spit

  Screen Split is application SW to devide winodw layout for efficient managment of windows with LG monitor. The Software is pacakged as an installshield installation pacakge.

  Supported OS : Vista (32-bit), Win 7 (32-bit and 64-bit) , Win 8 (32-bit and 64-bit)   TUSB3410 Driver Ver 3.4 for 29EA93, 27EA83, 27EA83R Tài liệu tham khảo

  TUSB3410 Driver 3.4 for 29EA93, 27EA83, 27EA83R

  TUSB3410 driver.
   - Driver setup files of TUSB3410 for 29EA93, 27EA83 and 27EA83R
   - Supported Software: True Color Finder, True Color ProThư viện Trợ giúpVideo Hướng dẫn