Skip to Contents
Không

Hỗ trợ sản phẩm

Nhận giúp đỡ về sản phẩm LG của bạn

Xem các thông tin mới nhất liên quan đến sản phẩm.

65UJ652T
 • Thiết bị nghe nhìn
 • Tivi
 • 65UJ652T

65UJ652T

Thông Tin Bảo Hành Nhân công 24 Tháng / Linh kiện 24 Tháng Xem Thêm
Hãy gửi yêu cầu sửa chữa nếu bạn cần. Yêu Cầu Sửa Chữa

Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng

Đối với các thông tin kỹ thuật chính xác nhất về tính năng, thông số kỹ thuật, lắp đặt và vận hành sản phẩm LG của bạn, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng và các tài liệu cho sản phẩm này. 

Vui lòng cài đặt phần mềm đọc tại đây nếu không xem được
 • Sách hướng dẫn sử dụng

  Sách hướng dẫn sử dụng cung cấp thông tin chi tiết cho sản phẩm.
 • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

  Hướng dẫn này là một tài liệu mô tả cách sử dụng cho các sản phẩm.

Phần mềm & Firmware

 • CẬP NHẬT PHẦN MỀM

  Nâng cấp phần mềm bao gồm trình điều khiển thiết bị và cập nhật firmware chỉ cho các model cụ thể. Kiểm tra sách hướng dẫn xác định xem sản phẩm của bạn hỗ trợ nâng cấp phần mềm.

  SW File(Version 05.80.55) Detailed applicable model list : Please check with reference Tab exactly Tài liệu tham khảo

  Detailed applicable model list : Please check with reference Tab exactly

  * SW information 

  1. Improvement 
   1) fix broken video issue in Foxtel CP 

  2. Applicable model list 
  43UJ652T-TB 
  49UJ652T-TB 
  55UJ652T-TB 
  65UJ652T-TB 
  43UJ654T-TD 
  49UJ654T-TD 
  55UJ654T-TD 
  60UJ654T-TD 
  65UJ654T-TD 
  43UJ690T-TD 
  49UJ690T-TD 
  55UJ690T-TD 
  65UJ690T-TD 
  75UJ657T-TA 
  43UJ630V-TA 
  49UJ630V-TA 
  55UJ630V-TA 
  60UJ630V-TA 
  65UJ630V-TA 
  43UJ630Y-TA 
  49UJ630Y-TA 
  55UJ630Y-TA 
  60UJ630Y-TA 
  65UJ630Y-TA 
  43UJ634V-TD 
  49UJ634V-TD 
  55UJ634V-TD 
  60UJ634V-TD 
  65UJ634V-TD 
  43UJ651V-TA 
  49UJ651V-TA 
  55UJ651V-TA 
  60UJ651V-TA 
  65UJ651V-TA 
  43UJ654V-TD 
  49UJ654V-TD 
  55UJ654V-TD 
  60UJ654V-TD 
  65UJ654V-TD 
  43UJ670V-TD 
  49UJ670V-TD 
  55UJ670V-TD 
  65UJ670V-TD 
  49UJ670Y-TD 
  55UJ670Y-TD 
  65UJ670Y-TD 
  75UJ675V-TA 
  75UJ675Y-TA 
  43UJ632T-TA 
  49UJ632T-TA 
  55UJ632T-TA 
  65UJ632T-TA 
  49UJ634T-TD 
  65UJ634T-TD 
  43UJ630T-TA 
  49UJ630T-TA 
  55UJ630T-TA 
  60UJ630T-TA 
  65UJ630T-TA 
  43UJ633T-TC 
  49UJ633T-TC 
  43UJ660T-TD 
  49UJ660T-TD 
  55UJ660T-TD 
  55UK6100PTA 
  55UK6100PVA 
  55UK6100YVA 
  65UK6100PTA 
  65UK6100PVA 
  65UK6100YVA 

  3. Release History 
  [03.60.05] 
  1. respond to 2017 HDR standard (HDR10 / HLG) 
  2. additional response to 2017 CP Hot Key requirement 
  3. improving CRP performance(adding Reset feature by In-Stop ) 

  [04.70.04] 
  For 2017 OLED TVs (W7, G7, E7, C7, B7) 
  1. Support TrueHD audio format through HDMI 
  2. Technicolor Expert mode 

  For 2017 Super UHD 4K TVs (SJ) 
  1. Technicolor Expert mode 

  For 2017 Ultra HD 4K TVs (UJ) 
  1. Add an Apply to all input feature in Color Management Setting 
  2. Improving HDD detection speed 
  3. Add function for maintaining compatibility of remote controller 

  [04.70.85] 
  1. Fix the TV reboot issue due to unstable Wi-Fi connection 

  [04.71.00] 
  1. Fix that the scrambled channel is not shown due to CI+ key read failure 

  [05.80.03] 
  1. Improvement regarding Netflix usability have been applied. 
  2. Addition of satellite channels and feature updates in certain countries. (Russia/CIS country) 
  3. IPv6 connection feature on/off can be selected from Network/Wired Connection settings. 
  4. also, minor bugs are fixed. 

  [05.80.10] 
  1. To improve that the subtitle is not displayed when HbbTV app in on 

  [05.80.20] 
  1. To protect security vulnerability 

  [05.80.35] 
  1. To Improve color issues at HDMI 2160p 50Hz input 

  [05.80.45] 
  1. fix the contents's video freezing and jerking issue in HOTSTAR app 

  [05.80.50] 
  1. Add HEVC logo to user guide

  [05.80.55]
  1. fix broken video issue in Foxtel CP  SW File(Version 03.60.25) Detailed applicable model list : Please check with reference Tab exactly Tài liệu tham khảo

  Detailed applicable model list : Please check with reference Tab exactly

  * SW information 

  1. Improvement 
   1) Apply to Terrestrial 4k HEVC in Vietnam 

  2. Applicable model list 
  43UJ652T-TB
  49UJ652T-TB
  55UJ652T-TB
  65UJ652T-TB
  75UJ657T-TA
  43UJ632T-TA
  49UJ632T-TA
  55UJ632T-TA
  65UJ632T-TA
  43UJ633T-TC
  49UJ633T-TCThư viện Trợ giúp


  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  12/19/2017
  Hướng dẫn giải thích TV OLED G6/ E6/ B6 nhìn từ phía bên cạnh thấy hơi cong
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  12/16/2016
  Cập nhật phần mềm TV như thế nào?
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  11/01/2016
  Hình bị tối và âm nghe có vẻ lạ.
  • Hoạt động
  • Tivi
  10/20/2016
  Cách cài đặt hẹn giờ bật /tắt?
  • Hoạt động
  • Tivi
  10/20/2016
  Cách khóa tín hiệu bên ngoài và một số kênh nhất định?