Skip to Contents
Không

Hỗ trợ sản phẩm

Nhận giúp đỡ về sản phẩm LG của bạn

Xem các thông tin mới nhất liên quan đến sản phẩm.

U560-R.AFLGA5
 • Sản phẩm tin học
 • Màn hình máy tính
 • U560-R.AFLGA5

U560-R.AFLGA5

Thông Tin Bảo Hành Nhân công 24 Tháng / Linh kiện 24 Tháng Xem Thêm

Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng

Đối với các thông tin kỹ thuật chính xác nhất về tính năng, thông số kỹ thuật, lắp đặt và vận hành sản phẩm LG của bạn, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng và các tài liệu cho sản phẩm này. 

Vui lòng cài đặt phần mềm đọc tại đây nếu không xem được
 • Sách hướng dẫn sử dụng

  Sách hướng dẫn sử dụng cung cấp thông tin chi tiết cho sản phẩm.

Phần mềm & Firmware

 • CẬP NHẬT PHẦN MỀM

  Nâng cấp phần mềm bao gồm trình điều khiển thiết bị và cập nhật firmware chỉ cho các model cụ thể. Kiểm tra sách hướng dẫn xác định xem sản phẩm của bạn hỗ trợ nâng cấp phần mềm.

  [Chipset/Win8.1_32,64bit] Intel Chipset driver for LG Notebook.(Ver 9.4.0.1026) Tài liệu tham khảo

  Intel Chipset driver

  This program is Intel Chipset driver for LG Notebook.

  ? Driver Ver 9.4.0.1026  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 8.1_32,64bit  [ Caution ]

  ? LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user   's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "Intel\Chipset\Setup.exe" 


  Intel Chipset driver

  This program is Intel Chipset driver for LG Notebook.

  ▶ Driver Ver 9.4.0.1026  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 8.1_32,64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user   's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "Intel\Chipset\Setup.exe"   [Graphics/Win8.1_64bit] intel GMA driver for LG Notebook.(Ver 10.18.10.3316) Tài liệu tham khảo

  Intel Graphics Media Accelerator HD

  This program is Intel Graphics driver for LG Notebook.
  Intel Graphics Driver will perform installation of the "Intel Graphics Media Accelerator" and provide the most optimized performance.

  ? Driver Ver 10.18.10.3316  [ Application model ]

  . LG notebook Model
  . Windows 8.1_64bit  [ Caution ]

  ? LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user  's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "intel\Graphics\Setup.exe"


  Intel Graphics Media Accelerator HD

  This program is Intel Graphics driver for LG Notebook.
  Intel Graphics Driver will perform installation of the "Intel Graphics Media Accelerator" and provide the most optimized performance.

  ▶ Driver Ver 10.18.10.3316  [ Application model ]

  . LG notebook Model
  . Windows 8.1_64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user  's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "intel\Graphics\Setup.exe"  [Graphics/Win8.1_64bit] nVidia GeForce driver for LG Notebook.(Ver 9.18.13.2702) Tài liệu tham khảo

  nVidia GeForce driver

  This program is nVidia GeForce driver for LG Notebook.


  ? Driver Ver 9.18.13.2702  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 8.1_64bit  [ Caution ]

  ? LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user  's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.(All split files)
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "nVidia\Setup.exe" 


  nVidia GeForce driver

  This program is nVidia GeForce driver for LG Notebook.


  ▶ Driver Ver 9.18.13.2702  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 8.1_64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user  's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.(All split files)
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "nVidia\Setup.exe"   [Bluetooth/Win8.1_64bit] Intel Centrino Wireless Bluetooth driver for LG.(Ver 3.1.1309.390) Tài liệu tham khảo

  Intel Centrino Wireless Bluetooth

  This program is Intel Centrino Wireless Bluetoothdriver and Wireless Lan Combo driver for LG Notebook.


  ? Driver Ver 3.1.1309.390  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 8.1_64bit  [ Caution ]

  ? LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user  's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "Bluetooth\intel\Setup.exe" 


  Intel Centrino Wireless Bluetooth

  This program is Intel Centrino Wireless Bluetoothdriver and Wireless Lan Combo driver for LG Notebook.


  ▶ Driver Ver 3.1.1309.390  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 8.1_64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user  's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "Bluetooth\intel\Setup.exe"   [Audio/Win8.1_64bit] Realtek Audio driver for LG Notebook.(Ver 6.0.1.7032) Tài liệu tham khảo

  Realtek High Definition Audio

  This program is Realtek Audio driver for LG Notebook.
  Realtek Audio Driver will perform installation of the ?Realtek Audio Device? to provide enhanced audio experience.

  ? Driver Ver 6.0.1.7032  [ Application model ]

  . LG NoteBook Model
  . Windows 8.1_64bit
  [ Caution ]

  ? LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user  's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.(All split files)
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "sound\Setup.exe"


  Realtek High Definition Audio

  This program is Realtek Audio driver for LG Notebook.
  Realtek Audio Driver will perform installation of the “Realtek Audio Device” to provide enhanced audio experience.

  ▶ Driver Ver 6.0.1.7032  [ Application model ]

  . LG NoteBook Model
  . Windows 8.1_64bit
  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user  's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.(All split files)
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "sound\Setup.exe"  [Realtek/Win8.1_64bit] Realtek PCIE Card Reader driver for LG Notebook.(Ver 6.2.8400.39032) Tài liệu tham khảo

  Realtek PCIE USB FlashMedia Controller

  This program is Realtek PCIE USB FlashMedia Controller driver for LG Notebook.


  ? Driver Ver 6.2.8400.39032  [ Application model ]

  . LG notebook Model
  . Windows 8.1_64bit  [ Caution ]

  ? LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user  's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "CardReader\Setup.exe" 


  Realtek PCIE USB FlashMedia Controller

  This program is Realtek PCIE USB FlashMedia Controller driver for LG Notebook.


  ▶ Driver Ver 6.2.8400.39032  [ Application model ]

  . LG notebook Model
  . Windows 8.1_64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user  's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "CardReader\Setup.exe"   [Chipset/Win8.1_32bit] System BIOS for LG Notebook.(Ver F0F) Tài liệu tham khảo

  System BIOS

  This program is System BIOS for LG Notebook.
  After the upgrade, you receive a System BIOS Ver UNCRSF0F.

  ▶ Driver Ver F0F  [ Application model ]

  . U560 / UD560 Model
  . Windows 8.1_32bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.
  ※ You should not have another job during the Flash.
  ※ In less battery capacity (20%), even when no AC adapter signed a bios flash.
  1. Reflash not to turn off the power and working comfort due to negligence if the user
      If the problem occurs during the upgrade process, please note that service fee.
  2. H / W more than ever, if there is no special BIOS Reflash is not recommended.
      If, because no special H / W more than ever added or the current system
      This is because there is no problem at all using hasineunde.

  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user     's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "UNCRSF0F_U560_x64.exe" 
     (Open to all other programs before running the program ends.)
  4. The BIOS update will proceed automatically.
      Wait until the update is complete.
  5. If the BIOS Update is complete, the program is open and shut,
     The system will automatically restart.
  6. Make sure that the BIOS Flash after the system is restarted.  [Chipset/Win8.1_64bit] System BIOS for LG Notebook.(Ver F0F) Tài liệu tham khảo

  System BIOS

  This program is System BIOS for LG Notebook.
  After the upgrade, you receive a System BIOS Ver UNCRSF0F.

  ▶ Driver Ver F0F  [ Application model ]

  . U560 / UD560 Model
  . Windows 8.1_64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.
  ※ You should not have another job during the Flash.
  ※ In less battery capacity (20%), even when no AC adapter signed a bios flash.
  1. Reflash not to turn off the power and working comfort due to negligence if the user
      If the problem occurs during the upgrade process, please note that service fee.
  2. H / W more than ever, if there is no special BIOS Reflash is not recommended.
      If, because no special H / W more than ever added or the current system
      This is because there is no problem at all using hasineunde.

  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user     's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "UNCRSF0F_U560_x64.exe" 
     (Open to all other programs before running the program ends.)
  4. The BIOS update will proceed automatically.
      Wait until the update is complete.
  5. If the BIOS Update is complete, the program is open and shut,
     The system will automatically restart.
  6. Make sure that the BIOS Flash after the system is restarted.  [Chipset/IRST/Win8.1_64bit] Intel Rapid Storage Technology driver for LG.(Ver 12.8.0.1016) Tài liệu tham khảo

  Intel Rapid Storage Technology driver

  This program is Intel Rapid Storage Technology driver for LG Notebook.

  ▶ Driver Ver 12.8.0.1016  [ Application model ]

  . LG notebook Model
  . Windows 8.1_32,64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "RST\Setup.exe"   [Wireless/Win8.1_64bit] Ralink Wireless LAN N driver for LG Notebook.(Ver 5.0.29.8105) Tài liệu tham khảo

  RaLink Wireless LAN

  This program is RaLink Wireless LAN driver for LG Notebook.


  ▶ Driver Ver 5.0.29.8105  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 8_64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute " Wireless\RaLink\Setup.exe"   [Bluetooth/Win8.1_64bit] Ralink Bluetooth driver for LG Notebook.(Ver 2.2.0.0) Tài liệu tham khảo

  Ralink Bluetooth driver

  This program is Ralink Bluetooth driver and Wireless Lan Combo driver for LG Notebook.


  ▶ Driver Ver 2.2.0.0  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 8.1_64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "Bluetooth\Setup.exe"   [Chipset/Win8.1_64bit] Intel Management Engine Interface driver for LG.(Ver 8.1.0.1263) Tài liệu tham khảo

  Intel Chipset driver

  This program is Intel Management Engine driver for LG Notebook.

  ▶ Driver Ver 8.1.0.1263


  [ Application model ]

  . LG notebook Model
  . Windows 8_32,64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "MEI\Setup.exe"   [LAN/Win8.1_64bit] OnBoard Realtek LAN driver for LG Notebook.(Ver 8.18.621.2013) Tài liệu tham khảo

  OnBoard Realtek LAN driver

  This program is Realtek Ethernet Controller driver for LG Notebook.


  ▶ Driver Ver 8.18.621.2013  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 8.1_64bit
  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "LAN\Setup.exe"   [Touchpad/Win8.1_64bit] Elan TouchPad driver for LG Notebook.(Ver 11.9.13.1) Tài liệu tham khảo

  Elan TouchPad driver

  This program is Elan TouchPad driver for LG Notebook.
  Synaptics Touchpad Driver will perform installation of the “Elan TouchPad Device” driver and provide screen navigation from position of person’s finger.

  ▶ Driver Ver 11.9.13.1  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 8.1_64bit
  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "Elan\Setup.exe"   [Program/Win8.1_64bit] Airplane Mode driver for LG Notebook.(Ver 1.0.1212.1701) Tài liệu tham khảo

  Airplane Mode driver

  This program is Airplane Mode driver for LG Notebook.
  Airplane Mode switching on / off by using the Hot Key function provides  ▶ Driver Ver 1.0.1212.1701  [ Application model ]

  . LG Note book Model
  . Windows 8.1_64bit


  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.1.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "AirplaneMode\Setup.exe"   [Program/Win7_32,64bit] LG Smart Care for LG Notebook.(Ver 1.0.1301.1101) Tài liệu tham khảo

  LG Smart Care

  This program is LG Smart Care for LG Notebook.  ▶ Driver Ver 1.0.1301.1101  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_32,64bit


  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "LGSmartCare\Setup.exe"   [Graphics/Win7_64bit] intel GMA driver for LG Notebook.(Ver 9.17.10.2932) Tài liệu tham khảo

  Intel Graphics Media Accelerator HD

  This program is Intel Graphics driver for LG Notebook.
  Intel Graphics Driver will perform installation of the "Intel Graphics Media Accelerator" and provide the most optimized performance.

  ▶ Driver Ver 9.17.10.2932  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "intel\Graphics\Setup.exe"   [Graphics/Win7_32bit] intel GMA driver for LG Notebook.(Ver 9.17.10.2932) Tài liệu tham khảo

  Intel Graphics Media Accelerator HD

  This program is Intel Graphics driver for LG Notebook.
  Intel Graphics Driver will perform installation of the "Intel Graphics Media Accelerator" and provide the most optimized performance.

  ▶ Driver Ver 9.17.10.2932  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_32bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "intel\Graphics\Setup.exe"   [Bluetooth/Win7_32bit] intel Bluetooth driver for LG Notebook.(Ver 2.2.16.30255) Tài liệu tham khảo

  intel Bluetooth driver

  This program is intel Bluetooth driver and Wireless Lan Combo driver for LG Notebook.


  ▶ Driver Ver 2.2.16.30255  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_32bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "Bluetooth\Intel\AUTORUN.EXE"  [Program/Win7_32bit] Express Cache driver for LG Notebook.(Ver 1.0.86) Tài liệu tham khảo

  Express Cache driver

  This program is Express Cache driver for LG Notebook.


  ▶ Driver Ver 1.0.86  [ Application model ]

  . LG Notebook Model(Express Cache)
  . Windows 7_32bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "ExpressCache\Setup.bat"
  (Right-click the installer and select "Run as Administrator' in the extracted content.)  [Program/Win7_32bit] Intel Wireless display Program for LG Notebook (Ver 3.5.41.0) Tài liệu tham khảo

  Intel Wireless display Program

  This program is Intel Wireless display Program for LG Notebook.
  Intel will use Wireless system and display application and there is a possibility which will see an image with Wireless. 


  ▶ Driver Ver 3.5.41.0  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_32,64bit
  . Supports WiDi, LG notebook where functions 
  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "intel WiDi\setup.exe"   [Program/Win7_32,64bit] LG Smart Share for LG Notebook.(Ver 2.1.1301.201) Tài liệu tham khảo

  LG Smart Share

  This program is LG Monitor Btn driver driver for LG Notebook.
  Lights the monitor screen and puts out and is a program which supports the special height button for.  ▶ Driver Ver 2.1.1301.201  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_32,64bit


  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "LGSmartShare\Setup.exe"   [Program/Win7_32bit] LG intelligent Update Program for LG Notebook (Ver 7.0UN) Tài liệu tham khảo

  LG intelligent Update Program

  This is LG intelligent Update Program.

  ▶ Driver Ver 7.0UN
  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_32bit

  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "LIU\\Autoplay.exe "   [Program/Win7_32bit] On Screen Display 3 driver for LG Notebook.(Ver 1.0.1302.2601) Tài liệu tham khảo

  OSD3(On Screen Display)

  This program is On Screen Display 2 driver for LG Notebook.

  ▶ Driver Ver 1.0.1302.2601  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_32bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "OSD\Setup.exe"   [Program/Win7_32bit] LG Power Manager Suite driver for LG Notebook.(Ver 1.0.1211.2401) Tài liệu tham khảo

  LG Power Manager Suite driver

  This program is LG Power Manager Suite driver for LG Notebook.
  LG Power Manager Suite manages and optimizes the system power.

  ▶ Driver Ver 1.0.1211.2401  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_32bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "LGPowerManager\Setup.exe"  [USB/Win7_32bit] intel USB 3.0 driver for LG Notebook.(Ver 1.0.7.248) Tài liệu tham khảo

  intel USB 3.0 driver

  This program is intel USB 3.0 driver for LG Notebook.


  ▶ Driver Ver 1.0.7.248  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_32bit


  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "USB30\Setup.exe"  [Touchpad/Win7_32bit] Elan Touchpad driver for LG Notebook.(Ver.11.9.6.5) Tài liệu tham khảo

  Elan Touchpad driver

  This program is Elan Touchpad driver for LG Notebook.


  ▶ Driver Ver. 11.9.6.5  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_32bit
  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "TouchPad\Elan\Setup.exe "   [Realtek/Win7_32bit] Realtek PCIE Card Reader driver for LG Notebook.(Ver 6.2.8400.39032) Tài liệu tham khảo

  Realtek PCIE USB FlashMedia Controller

  This program is Realtek PCIE USB FlashMedia Controller driver for LG Notebook.


  ▶ Driver Ver 6.2.8400.39032  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_32bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "CardReader\Setup.exe"   [Wireless/Win7_32bit] intel Wireless Lan driver for LG Notebook.(Ver 15.3.1.2) Tài liệu tham khảo

  IIntel Wireless LAN

  This program is Intel Wireless LAN driver for LG Notebook.


  ▶ Driver Ver 15.3.1.2
  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_32bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "Wireless\INTEL\autorun.exe"   [LAN/Win7_32bit] OnBoard Realtek LAN driver for LG Notebook.(Ver 7.53.216.2012) Tài liệu tham khảo

  OnBoard Realtek LAN driver

  This program is Realtek Ethernet Controller driver for LG Notebook.


  ▶ Ver 7.53.216.2012  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_32bit
  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "LAN\Setup.exe"   [Audio/Win7_32bit] Realtek Audio driver for LG Notebook.(Ver 6.0.1.6818) Tài liệu tham khảo

  Realtek High Definition Audio

  This program is Realtek Audio driver for LG Notebook.
  Realtek Audio Driver will perform installation of the “Realtek Audio Device” to provide enhanced audio experience.

  ▶ Driver Ver 6.0.1.6818  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_32bit
  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "sound\Setup.exe"   [Program/Win7_32bit] SRS Wide 3D driver for LG Notebook.(Ver 1.12.7000) Tài liệu tham khảo

  SRS Wide 3D driver

  This program is SRS Wide 3D Sound driver for LG Notebook.
  (SRS 3D and non 3D model in common)

  ▶ Driver Ver 1.12.7000  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_32bit


  [ Caution ]

  ※SRS 3D function is normal operation only in the 3D model.

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "SRS\SRSUIAPO.exe"  [Chipset/IRST/Win7_32bit] Intel Rapid Storage Technology driver for LG.(Ver 11.6.0.1030) Tài liệu tham khảo

  Intel Rapid Storage Technology driver

  This program is Intel Rapid Storage Technology driver for LG Notebook.

  ▶ Driver Ver 11.6.0.1030


  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows7_32bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "RST\Setup.exe"   [Chipset/Win7_32bit] Intel Management Engine Interface driver for LG.(Ver 8.1.0.1263) Tài liệu tham khảo

  Intel Chipset driver

  This program is Intel Management Engine driver for LG Notebook.

  ▶ Driver Ver 8.1.0.1263


  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_32bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "ME_SW_IS\Setup.exe"   [Chipset/Win7_32bit] Intel Chipset driver for LG Notebook.(Ver 9.3.0.1026) Tài liệu tham khảo

  Intel Chipset driver

  This program is Intel Chipset driver for LG Notebook.

  ▶ Driver Ver 9.3.0.1026


  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_32,64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "Intel\Chipset\Setup.exe"   [Chipset/Win8_64bit] Intel Chipset driver for LG Notebook.(Ver 9.3.0.1026) Tài liệu tham khảo

  Intel Chipset driver

  This program is Intel Chipset driver for LG Notebook.

  ▶ Driver Ver 9.3.0.1026


  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 8_64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "Intel\Chipset\Setup.exe"   [Program/Win8_64bit] Airplane Mode driver for LG Notebook.(Ver 1.0.1212.1701) Tài liệu tham khảo

  Airplane Mode driver

  This program is Airplane Mode driver for LG Notebook.
  Airplane Mode switching on / off by using the Hot Key function provides  ▶ Driver Ver 1.0.1212.1701  [ Application model ]

  . LG Note book Model
  . Windows 8_64bit


  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "AirplaneMode\Setup.exe"   [Program/Win8_64bit] LG Easy Starter driver for LG Notebook.(Ver 1.0.1211.101) Tài liệu tham khảo

  LG Easy Starter driver

  This program is LG Easy Starter driver for LG Notebook.
  ▶ Driver Ver 1.0.1211.101  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 8_64bit


  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "LGEasyStart\Setup.exe"   [Program/Win8_64bit] LG Power Manager Suite driver for LG Notebook.(Ver 1.0.1211.2401) Tài liệu tham khảo

  LG Power Manager Suite driver

  This program is LG Power Manager Suite driver for LG Notebook.
  LG Power Manager Suite manages and optimizes the system power.

  ▶ Driver Ver1.0.1211.2401  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 8_64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "LGPowerManager\Setup.exe"  [Program/Win8_64bit] On Screen Display 3 driver for LG Notebook.(Ver 1.0.1302.2601) Tài liệu tham khảo

  OSD3(On Screen Display

  This program is On Screen Display 3 driver for LG Notebook.

  ▶ Driver Ver 1.0.1302.2601  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 8_64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "OSD3\Setup.exe"   [Program/Win8_64bit] LG Network Share for LG Notebook.(Ver 1.0.1212.2701) Tài liệu tham khảo

  LG Network Share

  This program is LG Monitor Btn driver driver for LG Notebook.
  Lights the monitor screen and puts out and is a program which supports the special height button for.  ▶ Driver Ver 1.0.1212.2701  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 8_64bit


  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "LGNetShare\Setup.exe"   [Program/Win8_64bit] LG Control Center driver for LG Notebook.(Ver 1.0.1301.2301) Tài liệu tham khảo

  LG Control Center driver

  This program is LG Control Center driver for LG Notebook.
  Users, such as system devices, Windows security, power management, and set up easilyIs a program that allows you to use

  ▶ Driver Ver 1.0.1301.2301  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 8_64bit


  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "LGCtrlCenter\Setup.exe"   [Program/Win8_64bit] LG Rapid Start Manager driver for LG Notebook.(Ver 1.0.1301.201) Tài liệu tham khảo

  LG Rapid Start Manager driver

  This program is LG Rapid Start Manager driver for LG Notebook.
  ▶ Driver Ver 1.0.1301.201  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 8_64bit


  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "LGRapidStartM\Setup.exe"   [Program/Win8_64bit] LG Update Center Program for LG Notebook (Ver 1.0.1301.2401) Tài liệu tham khảo

  LG Update Center Program

  This is LG LG Update Center Program.

  ▶ Driver Ver 1.0.1301.2401
  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 8_64bit

  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute " LGUpdateCenter\Autoplay.exe"   [Program/Win8_64bit] LG Smart Share for LG Notebook.(Ver 2.1.1301.201) Tài liệu tham khảo

  LG Smart Share

  This program is LG Monitor Btn driver driver for LG Notebook.
  Lights the monitor screen and puts out and is a program which supports the special height button for.  ▶ Driver Ver 2.1.1301.201  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 8_64bit


  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "LGSmartShare\Setup.exe"   [Program/Win8_64bit] Intel Wireless Display Program for LG Notebook (Ver 3.5.41.0) Tài liệu tham khảo

  Intel Wireless Display Program

  This is Intel Wireless Display Program.

  ▶ Driver Ver 3.5.41.0
  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 8_64bit
  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8
  , and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "WiDi\setup.exe"   [Program/Win8_64bit] LG Care Center driver for LG Notebook.(Ver 1.0.1301.1601) Tài liệu tham khảo

  LG Care Center

  This program is LG Care Center for LG Notebook.
  LG Power Manager Suite manages and optimizes the system power.

  ▶ Driver Ver 1.0.1301.1601  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 8_64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "LGCareCenter\Setup.exe"  [Touchpad/Win8_64bit] Elan TouchPad driver for LG Notebook.(Ver 11.9.6.5) Tài liệu tham khảo

  Elan TouchPad driver

  This program is Elan TouchPad driver for LG Notebook.
  Synaptics Touchpad Driver will perform installation of the “Elan TouchPad Device” driver and provide screen navigation from position of person’s finger.

  ▶ Driver Ver 11.9.6.5  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 8_64bit
  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "Elan\Setup.exe"   [Realtek/Win8_64bit] Realtek PCIE Card Reader driver for LG Notebook.(Ver 6.2.8400.39034) Tài liệu tham khảo

  Realtek PCIE USB FlashMedia Controller

  This program is Realtek PCIE USB FlashMedia Controller driver for LG Notebook.


  ▶ Driver Ver 6.2.8400.39034  [ Application model ]

  . LG notebook Model
  . Windows 8_32,64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "CardReader\Setup.exe"   [Wireless/Win8_64bit] intel Wireless Lan driver for LG Notebook.(Ver 15.5.7.52) Tài liệu tham khảo

  IIntel Wireless LAN

  This program is Intel Wireless LAN driver for LG Notebook.


  ▶ Driver Ver 15.5.7.52
  [ Application model ]

  . LG notebook Model
  . Windows 8_64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "Wireless\INTEL\autorun.exe"   [Program/Win8_64bit] SRS Wide 3D driver for LG Notebook.(Ver 1.12.7000) Tài liệu tham khảo

  SRS Wide 3D driver

  This program is SRS Wide 3D Sound driver for LG Notebook.
  (SRS 3D and non 3D model in common)

  ▶ Driver Ver 1.12.7000  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 8_64bit


  [ Caution ]

  ※SRS 3D function is normal operation only in the 3D model.

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "SRS\SRSUIAPO.exe"   [Audio/Win8_64bit] Realtek Audio driver for LG Notebook.(Ver 6.0.1.6818) Tài liệu tham khảo

  Realtek High Definition Audio

  This program is Realtek Audio driver for LG Notebook.
  Realtek Audio Driver will perform installation of the “Realtek Audio Device” to provide enhanced audio experience.

  ▶ Driver Ver 6.0.1.6818  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 8_64bit
  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "sound\Setup.exe"   [Graphics/Win8_64bit] intel GMA driver for LG Notebook.(Ver 9.17.10.2932) Tài liệu tham khảo

  Intel Graphics Media Accelerator HD

  This program is Intel Graphics driver for LG Notebook.
  Intel Graphics Driver will perform installation of the "Intel Graphics Media Accelerator" and provide the most optimized performance.

  ▶ Driver Ver 9.17.10.2932


  [ Application model ]

  . LG notebook Model
  . Windows 8_64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "intel\Graphics\Setup.exe"   [Bluetooth/Win8_32,64bit] intel Bluetooth driver for LG Notebook.(Ver 2.6.23.40059) Tài liệu tham khảo

  intel Bluetooth driver

  This program is intel Bluetooth driver and Wireless Lan Combo driver for LG Notebook.


  ▶ Driver Ver 2.6.23.40059  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 8_32,64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "Bluetooth\Intel\AUTORUN.EXE"  [Program/Win8_32,64bit] Intel Rapid Start Technology driver for LG Notebook.(Ver 2.1.0.1002) Tài liệu tham khảo

  Intel Rapid Start Technology driver

  This program is Intel Rapid Start Technology driver for LG Notebook.


  ▶ Driver Ver 2.1.0.1002  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Z Series (SSD model)
  . Windows 8_32,64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.

  ※ The S/W is ExpressCache, you must first use after installation.

  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "IRST\Setup.exe"  [LAN/Win8_32,64bit] OnBoard Realtek LAN driver for LG Notebook.(Ver 8.3.730.2012) Tài liệu tham khảo

  OnBoard Realtek LAN driver

  This program is Realtek Ethernet Controller driver for LG Notebook.


  ▶ Driver Ver 8.3.730.2012  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 8_32,64bit
  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "LAN\Setup.exe"   [Chipset/Win8_32,64bit] Intel Management Engine Interface driver for LG.(Ver 8.1.0.1263) Tài liệu tham khảo

  Intel Chipset driver

  This program is Intel Management Engine driver for LG Notebook.

  ▶ Driver Ver 8.1.0.1263


  [ Application model ]

  . LG notebook Model
  . Windows 8_32,64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "MEI\Setup.exe"   [Chipset/IRST/Win8_32,64bit] Intel Rapid Storage Technology driver for LG(Ver 11.6.0.1030) Tài liệu tham khảo

  Intel Rapid Storage Technology driver

  This program is Intel Rapid Storage Technology driver for LG Notebook.

  ▶ Driver Ver 11.6.0.1030


  [ Application model ]

  . LG notebook Model
  . Windows 8_32,64bit  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 8.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "RST\Setup.exe"   [Program/Win7_32bit] LG Rapid Start Manager driver for LG Notebook.(Ver 1.0.1302.2002) Tài liệu tham khảo

  LG Rapid Start Manager driver

  This program is LG Rapid Start Manager driver for LG Notebook.
  ▶ Driver Ver 1.0.1302.2002  [ Application model ]

  . LG Notebook Model
  . Windows 7_32bit


  [ Caution ]

  ※ LG Electronics recommend to use Windows 7.
  Installation Other OS may cause functional problem, and it will not be covered by product warranty.


  - If you install this driver to other product, it may cause functional defect, so,
  please be make sure the "Applied Model".

  - Installation process may be different according to user's environment.

  [ Installation Process ]

  1. Download file.
  2. Extract file, and it will make folder.
  3. Execute "LGRapidStartM\Setup.exe" Thư viện Trợ giúpVideo Hướng dẫn