Skip to Contents
Không

Hỗ trợ sản phẩm

Nhận giúp đỡ về sản phẩm LG của bạn

Xem các thông tin mới nhất liên quan đến sản phẩm.

UF690T
 • Thiết bị nghe nhìn
 • Tivi
 • UF690T

UF690T

Thông Tin Bảo Hành Nhân công 24 Tháng / Linh kiện 24 Tháng Xem Thêm
Hãy gửi yêu cầu sửa chữa nếu bạn cần. Yêu Cầu Sửa Chữa

Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng

Đối với các thông tin kỹ thuật chính xác nhất về tính năng, thông số kỹ thuật, lắp đặt và vận hành sản phẩm LG của bạn, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng và các tài liệu cho sản phẩm này. 

Vui lòng cài đặt phần mềm đọc tại đây nếu không xem được

Phần mềm & Firmware

 • CẬP NHẬT PHẦN MỀM

  Nâng cấp phần mềm bao gồm trình điều khiển thiết bị và cập nhật firmware chỉ cho các model cụ thể. Kiểm tra sách hướng dẫn xác định xem sản phẩm của bạn hỗ trợ nâng cấp phần mềm.

  SW File(Version 04.05.60) Detailed applicable model list : Please check with reference Tab exactly Tài liệu tham khảo

  Detailed applicable model list : Please check with reference Tab exactly

  * SW information 

  1. Improvement 
   1) Security Update 

  2. Applicable model list 
  55EG960T-TA
  65EG960T-TA
  55UG870T-TA
  65UG870T-TA
  79UF950T-TA
  55UF860T-TA
  65UF860T-TA
  49UF850T-TB
  55UF850T-TB
  60UF850T-TB
  65UF850T-TB
  49UF851T-TC
  55UF851T-TC
  65UF851T-TC
  49UF850T-TB
  55UF850T-TB
  60UF850T-TB
  65UF850T-TB
  43UF690T-TC
  49UF690T-TC
  43UF772T-TP
  79UF770T-TB
  40UF770T-TA
  43UF770T-TA
  49UF770T-TA
  55UF770T-TA
  60UF770T-TA
  65UF770T-TA
  70UF770T-TA
  79UF770V-TB
  40UF770V-TA
  43UF770V-TA
  49UF770V-TA
  55UF770V-TA
  60UF770V-TA
  65UF770V-TA
  70UF770V-TA
  55EG960Y-TA
  65EG960Y-TA
  55UG870Y-TA
  65UG870Y-TA
  55UG870Y-TA
  79UF950Y-TA
  49UF850Y-TB
  55UF850Y-TB
  65UF850Y-TB
  49UF690Y-TC
  79UF770Y-TB
  55UF770Y-TA
  60UF770Y-TA
  65UF770Y-TA
  70UF770Y-TA

  3. Release History 
  [03.20.05]
  1. Updated G-IP mode 2.0 
  2. Time Machine ready + (USB Stick Support)
  3. Pocket Photo printing from TV
  4. My channel display for 2015 store mode (Dummy Channel + promotion animation)
  5. Girraffic Solution introduction for Streaming Quality enhancement
  6. Updated Enyo Framework (2.5.3-pre.17.t) 

  [04.00.40]
  1. When TV power off / on, Wi-Fi and Magic Remocon was not working  in  Wi-Fi Connected and WOWL function on(enable) condition.

  [04.00.55]
  1. Abnormal image ghosting symptom(problem) was improved in scene change video or high speed low tone wedge video
  2. EPG no display problem was improved in New Zealand country.

  [04.05.01]
  1.Apply Netflix NRDP 4.2

  [04.05.85]
  1. Security Update



  Software File(Version 03.03.55) Tài liệu tham khảo

  The latest firmware file for upgrade

  43UF770V-TA
  49UF770V-TA
  55UF770V-TA
  60UF770V-TA
  65UF770V-TA
  70UF770V-TA
  43UF690T-TC
  49UF690T-TC
  55EG960Y-TA
  65EG960Y-TA
  55UG870Y-TA
  79UF950Y-TA
  49UF850Y-TB
  55UF850Y-TB
  65UF850Y-TB
  79UF770Y-TB
  55UF770Y-TA
  60UF770Y-TA
  65UF770Y-TA
  70UF770Y-TA
  49UF690Y-TC



Thư viện Trợ giúp


  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  12/19/2017
  Hướng dẫn giải thích TV OLED G6/ E6/ B6 nhìn từ phía bên cạnh thấy hơi cong
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  12/16/2016
  Cập nhật phần mềm TV như thế nào?
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  11/01/2016
  Hình bị tối và âm nghe có vẻ lạ.
  • Hoạt động
  • Tivi
  10/20/2016
  Làm thế nào để kết nối antenna?
  • Hoạt động
  • Tivi
  10/20/2016
  Cách khóa tín hiệu bên ngoài và một số kênh nhất định?