Skip to Contents
Không

Hỗ trợ sản phẩm

Nhận giúp đỡ về sản phẩm LG của bạn

Xem các thông tin mới nhất liên quan đến sản phẩm.

WF-S7817PS1
 • Thiết bị điện gia dụng
 • Máy giặt
 • WF-S7817PS1

WF-S7817PS1

Thông Tin Bảo Hành Nhân công 24 Tháng / Linh kiện 24 Tháng Xem Thêm
Hãy gửi yêu cầu sửa chữa nếu bạn cần. Yêu Cầu Sửa Chữa

Thư viện Trợ giúp


  • Lắp đặt
  • Máy giặt, Máy hút bụi
  08/09/2017
  Một số hướng dẫn lắp đặt máy giặt
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Máy hút bụi
  08/08/2017
  Vệ sinh máy giặt
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Máy hút bụi
  08/08/2017
  [Máy giặt] Không thoát nước
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Máy hút bụi
  08/08/2017
  [Máy giặt ] Không cấp nước
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Máy hút bụi
  08/08/2017
  Một số chức năng

Video Hướng dẫn