Thư viện Trợ giúp

Chủ đề

 • Document Contents
  Xử lý sự cố
  Tại sao TV không kết nối được internet (Mạng)
  Sự cố kết nối Internet (Mạng)Có những dấu X xuất hiện khi kết nối mạngNguyên nhân■ Có thể do TV chưa kết nối được với bô định tuyến hoặc modemCách Khắc phụcBước 1: Kiểm tra kết nối giữa TV với bộ định tuyếnBuớc 2 :Tắt và bật nguồn theo thứ ...
 • Document Contents
  Xử lý sự cố
  Simple Link doesn't seem to work
  Simple Link doesn't seem to workSymptomSimple Link doesn’t workThings to check Check if TV and Home Theatre supports Simple Link. Check if the connected HDMI cable supports Simple Link. Set the Simple Link ON for TV.
 • Document Contents
  Hoạt động
  How long can I record video?
  How long can I record video?SymptomHow long can I record?How to fix▶Record Mode(4.7GB based) : HQ/XP(High Quality: 1hour), SQ/SP(Standard Quality: 2hours),LQ/LP(Low Quality: 4hours), EQ/EP(Extend Quality, 6hours)
Xem thêm