Thư viện Trợ giúp

Chủ đề

 • Video Contents
  Xử lý sự cố
  Một số chức năng
  Tại sao máy giặt liên tục vắt khi thời gian còn lại không thay đổi? Nguyên nhân ■ Máy bị hiện tượng mất cân bằng, có thể bị mất cân bằng do vị tríđặt máy hoặc mất cân bằng đồ giặt bên trong lồng giặt Xử lý ■ Bấm máy ngưng , kiêm tra độ cân ...
 • Video Contents
  Xử lý sự cố
  Lỗi UE
 • Video Contents
  Hoạt động
  Máy giặt - Chế độ giặt nước nóng
 • Video Contents
  Xử lý sự cố
  Lỗi tCL
  Note: Xem video bên dưới để biết thêm
 • Video Contents
  Xử lý sự cố
  Lỗi dE
  Note: Có thể tham khảo video bên dưới
 • Document Contents
  Xử lý sự cố
  Cảm biến Isensor của máy giặt cửa trên nháy màu đỏ, hoặc cam, hoặc xanh có nghĩa là gì ?
  Cảm biến Isensor của máy giặt cửa trên nháy màu đỏ, hoặc cam, hoặc xanh cónghĩa là gì ? Hiện tượng :■ Máy giặt được một lúc thấy nháy đèn Isensor màu đỏ, hoặc cam, hoặc xanh. Nguyên nhân :■ Máy giặt nháy đèn Isensor màu đỏ là do cho lượng ...
Xem thêm