Tìm hiểu về các tin tức và thông báo mới nhất của LG Electronics Tìm hiểu về các tin tức và thông báo mới nhất của LG Electronics
Thông báo
Tìm hiểu về các tin tức và thông báo mới nhất của LG Electronics

Cập nhật bộ ảnh theo chủ đề của ứng dụng Phòng trưng bày nghệ thuật trên TV LG

Một bộ ảnh theo chủ đề mới và đẹp mắt sẽ được thêm vào Phòng trưng bày nghệ thuật trên TV LG, nơi bạn có thể thưởng thức miễn phí các tác phẩm nghệ thuật khác nhau.

Chủ đề mới cũng sẽ có một tính năng cho phép bạn xem thêm ảnh trong thư viện nghệ thuật.

* Tính khả dụng của dịch vụ Phòng trưng bày nghệ thuật trên LG Smart TV có thể khác nhau tùy theo nền tảng TV